Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-12 10:30:06
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status:


Dzieci i młodzież w wieku 5-25 lat. Projekt skierowany dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych (niepełnosprawność- fizyczna, intelektualna i sensoryczna).Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.943992972352
szerokość geograficzna: 52.234958342518

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Nowa Fala" ul.Garbińskiego 1, 01-122, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu
 • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  - propagowanie zdrowego aktywnego stylu życia

  - integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

  - aktywizacja osób społecznie wykluczonych

  - organizacja wolnego czasu

  - edukacja poprzez sport

  Częstotliwość zajęć  3A.Nauka doskonalenie pływania:

  dwa razy w tygodniu przez rok ( cztery kwartały)

  1 kwartał/ 30 osób

  8 osób na tor

  2 tory na 45 min

  bloki zajęć w godzinach:

  - 14- 16 dla młodszych

  - 16-18

  - 18-20

  Godziny zajęć do uzgodnienia.

  15 osób x dwie tury – 30 osób na jeden basen  3B.Zajęcia metodą Halliwick

  1 raz w tygodniu

  trzy bloki w soboty

  -10:00-10:30

  -10:30-11:00

  -11:00-11:30

  na jednym bloku maksymalnie 6 uczestników (4-6) plus do każdego uczestnika instruktor, opiekun, rodzic.

  wynajęcie niecki basenowej 95 zł/30 min

  95x3x48=13 680 zł. rocznie  intruktor 80 zł za blok

  80x3x48=11 520 rocznie  Razem:

  13 680+11 520=25 200


  Pełny opis projektu

  - projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 6-26 lat

  - osoby niepełnosprawne i pełnosprawne

  - nauka i doskonalenie pływania

  - ćwiczenia ogólnorozwojowe/korektywa w wodzie

  -rehabilitacja w wodzie z podziałami na stany chorobowe (m.in. niewidomi, dysfunkcja narządu ruchu, porażenia mózgowe)

  - przygotowanie do sportu kwalifikowanego

  - organizacja zawodów integracyjnych/ rodzinnych na obiektach Woli

  - spotkania z mistrzami sportu

  - obozy letnie i zimowe

  - projekt podzielony na kwartały

  - przewidziane godziny zajęć w tygodniu 16-20:00

  - w każdym kwartale przewidujemy do 200 uczestników

  - integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

  - aktywizacja osób społecznie wykluczonych

  - edukacja przez sport

  - sport jako styl życia  Zajęcia:

  - nauka pływania

  - nauka przebywania w wodzie

  - nauka samodzielnego poruszania się w wodzie

  - zajęcia ogólnorozwojowe  -zajęcia metodą Halliwick odbywają się w zorganizowanych grupach. Dziecko uczestniczy w terapii  wraz z rodzicem lub opiekunem, z którym w trakcie zajęć stanowi parę wewnątrz grupy. W ten  sposób dziecko odczuwa dyskretną lecz stałą uwagę najbliższej mu osoby co wyzwala poczucie  bezpieczeństwa w nowym środowisku. Z kolei uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia  kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzystamy z  jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub  rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować  równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej  grupy.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  - propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

  - integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

  - aktywizacja osób społecznie wykluczonych

  - organizacja wolnego czasu

  - edukacja przez sport

  - sport jako styl życia


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

  organizacja zajęć

  wynajęcie obiektów pływalni (za jeden miesiąc)- 8 960 zł

  pensja kadry za jeden miesiąc- 2 560 zł

  sprzęt do pływania/ rehabilitacji- 600 zł (koszt jednorazowy)

  księgowość- 150 zł/ miesiąc

  ZUS- 300 zł/ miesiąc

  Ubezpieczenie- 150 zł/ miesiąc  Całkowity koszt organizacji zajęć: 146 040,00 zł

  Całkowity koszt projektu (zajęcia z nauki pływania i zajęcia Halliwick)= 146 040+ 25 200= 171 240.


  Całkowity koszt projektu: 171 240,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  NIE


  Załączniki