Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-12 10:36:00
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status:


Dzieci i młodzież w wieku 56-25 26 lat. Projekt skierowany dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych (niepełnosprawność- fizyczna, intelektualna i sensoryczna). Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.943992972352
szerokość geograficzna: 52.234958342518

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Nowa Fala" ul.Garbińskiego 1, 01-122, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- propagowanie zdrowego aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja poprzez sport

Częstotliwość zajęć3A.Nauka doskonalenie pływania:

dwa razy w tygodniu przez rok ( cztery kwartały)

1 kwartał/ 30 osób

8 osób na tor

2 tory na 45 min

bloki zajęć w godzinach:

- 14- 16 dla młodszych

- 16-18

- 18-20

Godziny zajęć do uzgodnienia.

15 osób x dwie tury – 30 osób na jeden basen3B.Zajęcia metodą Halliwick

1 raz w tygodniu

trzy bloki w soboty

-10:00-10:30

-10:30-11:00

-11:00-11:30

na jednym bloku maksymalnie 6 uczestników (4-6) plus do każdego uczestnika instruktor, opiekun, rodzic.

wynajęcie niecki basenowej 95 zł/30 min

95x3x48=13 680 zł. rocznieintruktor 80 zł za blok

80x3x48=11 520 rocznieRazem:

13 680+11 520=25 200


Pełny opis projektu- projekt dla dzieci i młodzieży

Zajęcia:

Projekt obejmuje 3 cykle (10.03 – 10.06; 11.06 – 12.09; 13.09 – 15.12) – na zajęcia obowiązywać będą zapisy z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych ( 50% uczestników niepełnosprawnych i 50% uczestników pełnosprawnych)

• 1 raz w tygodniu – dzieci w wieku 6-26 lat - osoby niepełnosprawne i pełnosprawne - nauka i doskonalenie pływania - ćwiczenia ogólnorozwojowe/korektywa w wodzie -rehabilitacja w wodzie z podziałami na stany chorobowe (m.in. niewidomi, dysfunkcja narządu ruchu, porażenia mózgowe) - przygotowanie do sportu kwalifikowanego - organizacja zawodów integracyjnych/ rodzinnych na obiektach Woli - spotkania z mistrzami sportu - obozy letnie i zimowe - projekt podzielony na kwartały - przewidziane godziny zajęć w tygodniu 16-20:00 - w każdym kwartale przewidujemy do 200 uczestników - integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi - aktywizacja osób społecznie wykluczonych - edukacja przez sport - sport jako styl życia12 lat – zajęcia metodą Hallwicka w niecce małej – sobota w godz. 10.30-11.15 – grupa do 12 os.

Ogólna liczba zajęć: 40 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/• 2 razy w tygodniu – młodzież w wieku 13-26 lat – zajęcia z doskonalenia pływania na 2 torach – zajęcia w tygodniu (do ustalenia w późniejszym terminie) – preferowane godziny zajęć między 14.00 a 16.00 – grupa do 16 os.

Ogólna liczba zajęć: 80 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/(W razie przerwy technicznej basenu częstotliwość zajęć zostanie zwiększona, tak aby ogólna liczba zajęć nie uległa zmianie. Ustalenia terminów nastąpią po konsultacji z uczestnikami zajęć.)

Zajęcia:

- nauka pływania

- nauka przebywania w wodzie

- nauka samodzielnego poruszania się w wodzie

- zajęcia ogólnorozwojowe

- zajęcia metodą Halliwick odbywają się w zorganizowanych grupach. Dziecko uczestniczy w terapii

wraz z rodzicem lub opiekunem, z którym w trakcie zajęć stanowi parę wewnątrz grupy. W ten sposób dziecko odczuwa dyskretną lecz stałą uwagę najbliższej mu osoby co wyzwala poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku. Z kolei uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzystamy z jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.Spotkania z mistrzami sportu:

Raz na kwartał w Bibliotece Publicznej przy ul. Redutowej odbędą się spotkania z mistrzami sportu. Biblioteka znajduje się tuż obok basenu i jest to dobre miejsce na integrację oraz przeprowadzenie tego typu spotkań. Biblioteka użycza swoja salę nieodpłatnie. Łącznie w ramach projektu odbędą się 3 spotkania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja przez sport

- sport jako styl życia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychorganizacja zajęć wynajęcie obiektów pływalni (za jeden miesiąc)- 8 960 zł pensja kadry za jeden miesiąc- 2 560 zł sprzęt do pływania/ rehabilitacji- 600 zł (koszt jednorazowy) księgowość- 150 zł/ miesiąc ZUS- 300 zł/ miesiąc Ubezpieczenie- 150 zł/ miesiąc Całkowity koszt organizacji zajęć: 146 040,00 zł Całkowity koszt projektu (zajęcia z nauki pływania i zajęcia Halliwick)= 146 040+ 25 200= 171 240.

Kosztorys:

Organizacji zajęć pływackich: 120 zajęć x 2 instruktorów x 80 zł. honorarium = 19 200 zł.

Wynajem niecki – 40 x 162 zł = 6 480 zł

Wynajem toru – 80 x 2 x 120 zł = 19 200 zł

Zakup sprzętu do zajęć: 2 200 zł.

• deski – 30 szt. x 28 zł. = 840 zł.

• makaron piankowy – 30 szt. x 10 zł. = 300 zł.

• pływak – 10 szt. x 17 zł. = 170 zł.

• Piłki (średnie)z uchwytami - 2 szt. x 35 zł/szt. – 70 zł

• Hulla Hoop – 4 szt. x 5,00 zł/szt. -20 zł

• Kosze do basenu – 2 szt x 50 zl/szt. – 100 zł

• Płetwy w roz. 36/38 – 5 szt. x 70 szł/kpl – 350 zł

• Płetwy w rozm. 39/41 – 5 szt. x 70 zł/kpl – 350 złOrganizacja spotkań z mistrzami sportu (honorarium dla sportowca oraz soczki, ciastka, cukierki, kawa, herbata dla uczestników) – 3500 zł.

Promocja projektu (plakaty, baner, ulotki) – 2 000 zł.Całkowity koszt projektu: 52 580 zł.


Całkowity koszt projektu: 52 580,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki