Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-12 10:36:49
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status:


Dzieci i młodzież w wieku 6-26 lat. Projekt skierowany dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych (niepełnosprawność- fizyczna, intelektualna i sensoryczna). Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.943992972352
szerokość geograficzna: 52.234958342518

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Nowa Fala" ul.Garbińskiego 1, 01-122, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców- propagowanie zdrowego aktywnego stylu życia - integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi - aktywizacja osób społecznie wykluczonych - organizacja wolnego czasu - edukacja poprzez sport Częstotliwość zajęć 3A.Nauka doskonalenie pływania: dwa razy w tygodniu przez rok ( cztery kwartały) 1 kwartał/ 30 osób 8 osób na tor 2 tory na 45 min bloki zajęć w godzinach: - 14- 16 dla młodszych - 16-18 - 18-20 Godziny zajęć do uzgodnienia. 15 osób x dwie tury – 30 osób na jeden basen 3B.Zajęcia metodą Halliwick 1 raz w tygodniu trzy bloki w soboty -10:00-10:30 -10:30-11:00 -11:00-11:30 na jednym bloku maksymalnie 6 uczestników (4-6) plus do każdego uczestnika instruktor, opiekun, rodzic. wynajęcie niecki basenowej 95 zł/30 min 95x3x48=13 680 zł. rocznie intruktor 80 zł za blok 80x3x48=11 520 rocznie Razem: 13 680+11 520=25 200

Projekt obejmuje 3 cykle (10.03 – 10.06; 11.06 – 12.09; 13.09 – 15.12) – na zajęcia obowiązywać będą zapisy z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych ( 50% uczestników niepełnosprawnych i 50% uczestników pełnosprawnych)

- 1 raz w tygodniu – dzieci w wieku 6-12 lat – zajęcia metodą Hallwicka w niecce małej – sobota w godz. 10.30-11.15 – grupa do 12 os.

Ogólna liczba zajęć: 40 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/

- 2 razy w tygodniu – młodzież w wieku 13-26 lat – zajęcia z doskonalenia pływania na 2 torach – zajęcia w tygodniu (do ustalenia w późniejszym terminie) – preferowane godziny zajęć między 14.00 a 16.00 – grupa do 16 os.

Ogólna liczba zajęć: 80 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/(W razie przerwy technicznej basenu częstotliwość zajęć zostanie zwiększona, tak aby ogólna liczba zajęć nie uległa zmianie. Ustalenia terminów nastąpią po konsultacji z uczestnikami zajęć.)Spotkania z mistrzami sportu:

Raz na kwartał w Bibliotece Publicznej przy ul. Redutowej odbędą się spotkania z mistrzami sportu. Wstęp wolny.
Pełny opis projektu

Zajęcia:

Projekt obejmuje 3 cykle (10.03 – 10.06; 11.06 – 12.09; 13.09 – 15.12) – na zajęcia obowiązywać będą zapisy z pierwszeństwem dla osób niepełnosprawnych ( 50% uczestników niepełnosprawnych i 50% uczestników pełnosprawnych)

• 1 raz w tygodniu – dzieci w wieku 6-12 lat – zajęcia metodą Hallwicka w niecce małej – sobota w godz. 10.30-11.15 – grupa do 12 os.

Ogólna liczba zajęć: 40 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/• 2 razy w tygodniu – młodzież w wieku 13-26 lat – zajęcia z doskonalenia pływania na 2 torach – zajęcia w tygodniu (do ustalenia w późniejszym terminie) – preferowane godziny zajęć między 14.00 a 16.00 – grupa do 16 os.

Ogólna liczba zajęć: 80 zajęć - 45 minutowych /2 instruktorów/(W razie przerwy technicznej basenu częstotliwość zajęć zostanie zwiększona, tak aby ogólna liczba zajęć nie uległa zmianie. Ustalenia terminów nastąpią po konsultacji z uczestnikami zajęć.)

Zajęcia:

- nauka pływania

- nauka przebywania w wodzie

- nauka samodzielnego poruszania się w wodzie

- zajęcia ogólnorozwojowe

- zajęcia metodą Halliwick odbywają się w zorganizowanych grupach. Dziecko uczestniczy w terapii

wraz z rodzicem lub opiekunem, z którym w trakcie zajęć stanowi parę wewnątrz grupy. W ten sposób dziecko odczuwa dyskretną lecz stałą uwagę najbliższej mu osoby co wyzwala poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku. Z kolei uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick nie korzystamy z jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.Spotkania z mistrzami sportu:

Raz na kwartał w Bibliotece Publicznej przy ul. Redutowej odbędą się spotkania z mistrzami sportu. Biblioteka znajduje się tuż obok basenu i jest to dobre miejsce na integrację oraz przeprowadzenie tego typu spotkań. Biblioteka użycza swoja salę nieodpłatnie. Łącznie w ramach projektu odbędą się 3 spotkania. Wstęp wolny.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja przez sport

- sport jako styl życia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

Organizacji zajęć pływackich: 120 zajęć x 2 instruktorów x 80 zł. honorarium = 19 200 zł.

Wynajem niecki – 40 x 162 zł = 6 480 zł

Wynajem toru – 80 x 2 x 120 zł = 19 200 zł

Zakup sprzętu do zajęć: 2 200 zł.

• deski – 30 szt. x 28 zł. = 840 zł.

• makaron piankowy – 30 szt. x 10 zł. = 300 zł.

• pływak – 10 szt. x 17 zł. = 170 zł.

• Piłki (średnie)z uchwytami - 2 szt. x 35 zł/szt. – 70 zł

• Hulla Hoop – 4 szt. x 5,00 zł/szt. -20 zł

• Kosze do basenu – 2 szt x 50 zl/szt. – 100 zł

• Płetwy w roz. 36/38 – 5 szt. x 70 szł/kpl – 350 zł

• Płetwy w rozm. 39/41 – 5 szt. x 70 zł/kpl – 350 złOrganizacja spotkań z mistrzami sportu (honorarium dla sportowca oraz soczki, ciastka, cukierki, kawa, herbata dla uczestników) – 3500 zł.

Promocja projektu (plakaty, baner, ulotki) – 2 000 zł.Całkowity koszt projektu: 52 580 zł.


Całkowity koszt projektu: 52 580,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki