Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-03-01 11:24:12
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status:


Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 6-26 lat. Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.980008602055
szerokość geograficzna: 52.244142769609

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Foka" ul.Esperanto 5, 01-049 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja poprzez sport


Pełny opis projektu

- projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 6-26 lat

- osoby niepełnosprawne i pełnosprawne

- nauka i doskonalenie pływania

- ćwiczenia ogólnorozwojowe/korektywa w wodzie

-rehabilitacja w wodzie z podziałami na stany chorobowe (m.in. niewidomi, dysfunkcja narządu ruchu, porażenia mózgowe)

- przygotowanie do sportu kwalifikowanego

- organizacja zawodów integracyjnych/ rodzinnych na obiektach Woli

- spotkania z mistrzami sportu

- obozy letnie i zimowe

- projekt podzielony na kwartały

- przewidziane godziny zajęć w tygodniu 16-20:00

- w każdym kwartale przewidujemy do 200 uczestników


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja przez sport

- sport jako styl życia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynajęcie obiektów pływalni (za jeden miesiąc)- 8 960 zł

pensja kadry za jeden miesiąc- 2 560 zł

sprzęt do pływania/ rehabilitacji- 600 zł (koszt jednorazowy)

księgowość- 150 zł/ miesiąc

ZUS- 300 zł/ miesiąc

Ubezpieczenie- 150 zł/ miesiąc


Całkowity koszt projektu: 146 040,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki