Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2016-04-12 11:18:53
Powrót do projektu

Zajęcia integracyjne w wodzie.

status: Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży


Dzieci i młodzież w wieku 6-26 25 lat. Projekt skierowany dla osób pełnosprawnych, niepełnosprawnych (niepełnosprawność- fizyczna, intelektualna i sensoryczna). Jego zadaniem jest integracja osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez sport. Chcemy też zaktywizować osoby społecznie wykluczone, które nie zawsze mają okazję spędzać swój czas aktywnie w towarzystwie innych osób.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.980008602055
szerokość geograficzna: 52.244142769609

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Basen "Foka" ul.Esperanto 5, 01-049 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja poprzez sport

Częstotliwość zajęćdwa razy w tygodniu przez rok ( cztery kwartały)

1 kwartał/ 30 osób

8 osób na tor

2 tory na 45 min

bloki zajęć w godzinach:

- 14- 16 dla młodszych

- 16-18

- 18-20

Godziny zajęć do uzgodnienia.

15 osób x dwie tury – 30 osób na jeden basen


Pełny opis projektu

- projekt dla dzieci i młodzieży w wieku 6-26 lat

- osoby niepełnosprawne i pełnosprawne

- nauka i doskonalenie pływania

- ćwiczenia ogólnorozwojowe/korektywa w wodzie

-rehabilitacja w wodzie z podziałami na stany chorobowe (m.in. niewidomi, dysfunkcja narządu ruchu, porażenia mózgowe)

- przygotowanie do sportu kwalifikowanego

- organizacja zawodów integracyjnych/ rodzinnych na obiektach Woli

- spotkania z mistrzami sportu

- obozy letnie i zimowe

- projekt podzielony na kwartały

- przewidziane godziny zajęć w tygodniu 16-20:00

- w każdym kwartale przewidujemy do 200 uczestników

Cel projektu:- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- edukacja przez sport

- sport jako styl życiaZajęcia:

- nauka pływania

- nauka przebywania w wodzie

- nauka samodzielnego poruszania się w wodzie

- zajęcia ogólnorozwojoweDalszy cel:

- organizacja zawodów integracyjnych

- przygotowanie do sportu kwalifikowanego

- spotkania z mistrzami sportu

- obozy letnie i zimowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

- integracja osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi

- aktywizacja osób społecznie wykluczonych

- organizacja wolnego czasu

- edukacja przez sport

- sport jako styl życia


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

organizacja zajęć

wynajęcie obiektów pływalni (za jeden miesiąc)- 8 960 zł

pensja kadry za jeden miesiąc- 2 560 zł

sprzęt do pływania/ rehabilitacji- 600 zł (koszt jednorazowy)

księgowość- 150 zł/ miesiąc

ZUS- 300 zł/ miesiąc

Ubezpieczenie- 150 zł/ miesiącCałkowity koszt organizacji zajęć: 146 040,00 złZawody

- wynajęcie basenu- 500 zł x 3 godziny= 1500 zł

- sędziowie- 8 osób- 50 zł za godzinę= 1200 zł

- nagrody, puchary, medale 12 szt x 25= 300złCałkowity koszt organizacji zawodów: 3000 złObóz( czas trwania 10 dni)

- 20 osób i 4 opiekunów ( każda osoba 150 zł)= 36 000

- pensja kadry: 1500 zł kierownik + 1000 zł opiekaCałkowity koszt projektu: 146 040obozu= 37 600 złCałkowity koszt projektu (zajęcia+ zawody+ obóz)= 146 040+ 3000+ 37 600= 186 640


Całkowity koszt projektu: 186 640,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki