Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-08 09:12:15
Powrót do projektu

REWITALIZACJA PASA ZIELENI PRZY UL. OPACZEWSKIEJ

status:


REWITALIZACJA PASA ZIELENI CIĄGNĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ UL. OPACZEWSKIEJ I ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NIM INFRASTRUKTURY PARKOWEJ

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.972718000412
szerokość geograficzna: 52.210573057694

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

OPACZEWSKA

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

NIE WYSTĘPUJĄ OGRANICZENIA W MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU. OBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM JEST OGÓLNODOSTĘPNY.


Pełny opis projektu

PROJEKT MA NA CELU REWITALIZACJĘ PASA ZIELENI CIĄGNĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ UL. OPACZEWSKIEJ ORAZ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NIM INFRASTRUKTURY PARKOWEJ, TJ.:

- ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH ŁAWEK PARKOWYCH I KOSZY ŚMIETNIKOWYCH NA ODCINKU OD UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ DO UL. ELIZY ORZESZKOWEJ;

- DOKONANIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA ODCINKU OD UL. BIAŁOBRZESKIEJ DO UL. GRÓJECKIEJ;

- UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ NA ODCINKU OD UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ DO UL. GRÓJECKIEJ.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PAS ZIELENI NA UL. OPACZEWSKIEJ STANOWI ATRAKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW, PONADTO JEST OTOCZONY BLOKAMI MIESZKALNYMI, CO DODATKOWO STANOWI O CZĘSTOTLIWOŚCI I KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z NIEGO. W PASIE ZIELENI ZNAJDUJE SIĘ SIŁOWNIA MIEJSKA, PLAC ZABAW, MIEJSCE PAMIĘCI (POMNIK MAHARADŻY JAM SAHEB).

OBECNIE MAŁO PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW JEST NAWIERZCHNIA CHODNIKA, Z UBYTKAMI I NIERÓWNOŚCIAMI, CO JEST SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE DLA WÓZKÓW DZIECIĘCYCH CZY INWALIDZKICH, OSÓB STARSZYCH, A TAKŻE ROWERZYSTÓW. NA CZĘŚCI TERENU POSADOWIONE SĄ ZMURSZAŁE ŁAWKI I KOSZE ŚMIETNIKOWE. ISTNIEJĄ TAKŻE UBYTKI W ZIELENI, KTÓRE WARTO UZUPEŁNIĆ.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- ZAKUP I MONTAŻ 10 ŁAWEK - 9 900 zł (990 zł/ławka)

- ZAKUP I MONTAŻ 10 KOSZY ŚMIETNIKOWYCH - 5 510 zł (551 zł/kosz)

- URZĄDZENIE TRAWNIKA WOKÓŁ POMNIKA DOBREGO MAHARADŻY (ok. 30m2) - 40 zł (15 zł/m2)

- DOKONANIE DODATKOWYCH NASADZEŃ 10 DRZEW - 5 400 zł (540 zł/drzewo)

- UZUPEŁNIANIE I WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ (700m) - 140 000 zł (20 000 zł/m)


Całkowity koszt projektu: 161 260,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki