Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-14 14:37:56
Powrót do projektu

Odnowienie chodnika, wymiana ławek, dodanie latarni i uzupełnienie zieleni przy ul. Opaczewskiej

status:


REWITALIZACJA PASA ZIELENI CIĄGNĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ UL. OPACZEWSKIEJ I ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NIM INFRASTRUKTURY PARKOWEJ

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.972718000412
szerokość geograficzna: 52.210573057694

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

OPACZEWSKA

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

NIE WYSTĘPUJĄ OGRANICZENIA W MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU. OBSZAR OBJĘTY PROJEKTEM JEST OGÓLNODOSTĘPNY.


Pełny opis projektu

PROJEKT MA NA CELU REWITALIZACJĘ UL. OPACZEWSKIEJ ORAZ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W NIM INFRASTRUKTURY PARKOWEJ, TJ.:

- ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH ŁAWEK PARKOWYCH I KOSZY ŚMIETNIKOWYCH NA ODCINKU OD UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ DO UL. ELIZY ORZESZKOWEJ;

- DOKONANIE NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW NA ODCINKU OD UL. BIAŁOBRZESKIEJ DO UL. GRÓJECKIEJ;

- UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ NA ODCINKU OD UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ DO UL. GRÓJECKIEJ;

- DODANIE LATARNI MIEJSKICH WEWNĄTRZ PARKU W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY OŚWIETLENIE CIĄGU PIESZEGO WEWNĄTRZ PARKU: 2 LATARNIE NA ODCINKU MIĘDZY UL. SZCZĘŚLIWICKĄ A UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 1 LATARNIA MIĘDZY UL. ELIZY ORZESZKOWEJ A UL. BIAŁOBRZESKĄ, 3 LATARNIE MIĘDZY UL. BIAŁOBRZESKĄ A GRÓJECKĄ.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PAS ZIELENI NA UL. OPACZEWSKIEJ STANOWI ATRAKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW. W PASIE ZIELENI ZNAJDUJE SIĘ SIŁOWNIA MIEJSKA, PLAC ZABAW, POMNIK MAHARADŻY JAM SAHEB.

OBECNIE MAŁO PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW JEST NAWIERZCHNIA CHODNIKA, Z UBYTKAMI I NIERÓWNOŚCIAMI, CO JEST SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE DLA WÓZKÓW DZIECIĘCYCH CZY INWALIDZKICH, OSÓB STARSZYCH, A TAKŻE ROWERZYSTÓW. NA CZĘŚCI TERENU POSADOWIONE SĄ ZMURSZAŁE ŁAWKI I KOSZE ŚMIETNIKOWE. ISTNIEJĄ TAKŻE UBYTKI W ZIELENI, KTÓRE WARTO UZUPEŁNIĆ.

PARK W UL. OPACZEWSKIEJ NIE JEST OŚWIETLONY (LATARNIE ZNAJDUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZY CHODNIKU OKALAJĄCYM PARK). MONTAŻ LATARNI WEWNĄTRZ PARKU ISTOTNIE PRZYCZYNI SIĘ DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA TEGO MIEJSCA.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- SPORZĄDZENIE PLANU - 5 000 zł

- ZAKUP I MONTAŻ 10 ŁAWEK - 9 900 zł (990 zł/ławka)

- ZAKUP I MONTAŻ 10 KOSZY ŚMIETNIKOWYCH - 5 510 zł (551 zł/kosz)

- URZĄDZENIE TRAWNIKA WOKÓŁ POMNIKA DOBREGO MAHARADŻY (ok. 30m2) - 40 zł (15 zł/m2)- wykonanie nasadzeń 15 szt. krzewów 15 szt. x 30 zł = 450 zł

- DOKONANIE DODATKOWYCH NASADZEŃ 10 DRZEW - 5 400 zł (540 zł/drzewo)

- UZUPEŁNIANIE I WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ (700m) - 140 000 zł (20 000 200 zł/m)

- ZAKUP I MONTAŻ 5 LATARNI WRAZ Z OKABLOWANIEM - 40 000 zł (8 000 zł /latarnia)


Całkowity koszt projektu: 206 260,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki