Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-03-04 10:49:53
Powrót do projektu

Nowe nasadzenia na Rakowcu.

status:


Posadzenie nowych drzew na obszarze terenów zielonych pomiędzy budynkami Racławicka 152 a Racławicka 154.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.971650481224
szerokość geograficzna: 52.199190319045

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Podwórko pomiędzy budynkami Racławicka 152 i Racławicka 154

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi
  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

... jak to z drzewami bywa


Pełny opis projektu

1. Posadzenie 5 drzew (wiśni japońskich) pomiędzy piłkochwytem boiska do koszykówki a chodnikiem od strony bydynku Racławicka 154

2. Posadzenie 2 drzew przy alejce północnej

3. Posadzenie 3 drzew przy alejce południowej.

(lokalizacja zaznaczona na mapce w załączniku)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasadzenia drzew w wyżej wymienionej lokalizacji znacząco poprawi wizualny odbiór tego ternu.

Dodatkowo drzewa wyciszą odgłosy pochodzące z boiska cz wpłyni9e pozytywnie na mieszkańców okolicznych budynków.

Jednocześnie posadzone drzewa poprawią mikroklimat, podniosą wilgotność powietrza, osuszą grunt pobierając z niego wodę, rozproszą fale dźwiękowe powodując zmniejszenie hałasu, zatrzymają pyły i inne zanieczyszczenia, zapewnią cień w upalne dni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie nowych drzew (szt. 10) = 6 000 zł


Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki