Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2016-03-11 16:02:39
Powrót do projektu

Uniwersytet Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 356

status:


Projekt edukacyjno-kulturowy skierowany do białołęckich rodzin. Jego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci a także poszerzenie wiedzy dorosłych. Będzie miał również pozytywny wpływ na integrację społeczności lokalnej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.066530942917
szerokość geograficzna: 52.311955137211

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Głębocka 66

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek Szkoły Podstawowej nr 356


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zjazdy sobotnie (około 2 w miesiącu) w godzinach 10.00 -14.00 wg wcześniej ogłoszonego harmonogramu. Słuchaczami/studentami będą uczniowie białołęckich szkół podstawowych i ich rodzice. Zajęcia będą odbywać się w grupach: uczniowie i rodzice. Rekrutacja odbędzie się w grudniu 2016 poprzez zapisy internetowe. Warunkiem uczestnictwa będzie posiadanie indeksu (zapewnionego przez organizatora), do którego wpisywane będą zaliczenia zajęć.


Pełny opis projektu

Na zajęcia/zjazdy Uniwersytetu Rodzinnego składać się będą warsztaty, zajęcia i wykłady prowadzone przez specjalistów z zakresu:

- dla rodziców: pedagogiki, psychologii, animacji kultury, sportu

- dla dzieci: nauk humanistycznych (np. dziennikarstwa, historii , sztuki, architektury, ekonomii), przyrodniczych (np. biologii, chemii), nowych technologii (np. robotyka, mechatronika) i sportowych.Zajęcia dla dzieci zakładają formę aktywnego uczestnictwa (eksperymenty, debaty) i pokazów.

Celem zajęć dla rodziców jest poszerzenie wiedzy z zakresu wykładanych przedmiotów jak i integrowania społeczności lokalnej. Zjazdy UR mogą być okazją do bliższego poznania się mieszkańców, miejscem dla rodzenia się nowych pomysłów i debat, wokół problemów dzielnicy. Ich celem jest animowanie mieszkańców.

Celem zajęć dla dzieci jest propagowanie edukacji w formie zabawy. Słuchacze UR to "otwarte głowy" i wolne od sztampy myślenie. Zyskają satysfakcję i przyjemność ze zdobywania wiedzy w sposób nieszablonowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Białołęka (zwłaszcza "Zielona") jest uznawana za "sypialnię Warszawy", w której brakuje tego typu miejsc. Dlatego projekt, który z jednej strony integruje mieszkańców, z drugiej w ciekawy sposób pozwala spędzić czas, wolny wydaje się koniecznym dla tej dzielnicy. Jednocześnie stawia na rozwój i edukację zarówno dzieci i dorosłych, a co z tym idzie społeczności lokalnej (jako, że mieszkańcami dzielnicy są w znacznej mierze młode małżeństwa z dziećmi).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys dla około 23 zjazdów (styczeń - czerwiec: około 13 zjazdów; wrzesień - grudzień: około 10 zjazdów)

- wykonanie i druk indeksów, teczek, pieczęci i mat. promocyjnych - 6 500,00 zł

- stworzenie strony internetowej - 3 500,00 zł

- średni koszt jednego zjazdu:

1) honorarium wykładowców (500,00 zł/os.) - 1000,00 zł

2) materiały na zajęcia - 500,00 zł

łącznie 1500,00 x 23 zjazdy = 34 500,00


Całkowity koszt projektu: 44 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki