Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Oświaty i Wychowania_Bia - zmiany z 2016-04-20 14:01:25
Powrót do projektu

Uniwersytet Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 356

status:


Projekt edukacyjno-kulturowy skierowany do białołęckich rodzin. Jego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci a także poszerzenie wiedzy dorosłych. Będzie miał również pozytywny wpływ na integrację społeczności lokalnej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.066530942917
szerokość geograficzna: 52.311955137211

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Głębocka 66

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek Szkoły Podstawowej nr 356


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zjazdy sobotnie (około 2 w miesiącu) w godzinach 10.00 -14.00 wg wcześniej ogłoszonego harmonogramu. Słuchaczami/studentami będą uczniowie białołęckich szkół podstawowych i ich rodzice. Zajęcia będą odbywać się w grupach: uczniowie i rodzice. Rekrutacja odbędzie się w grudniu 2016 poprzez zapisy internetowe. Warunkiem uczestnictwa będzie posiadanie indeksu (zapewnionego przez organizatora), do którego wpisywane będą zaliczenia zajęć. Liczba miejsc ograniczona do 200. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Na zajęcia/zjazdy Uniwersytetu Rodzinnego składać się będą warsztaty, zajęcia i wykłady prowadzone przez specjalistów z zakresu:

- dla rodziców: pedagogiki, psychologii, animacji kultury, sportu

- dla dzieci: nauk humanistycznych (np. dziennikarstwa, historii sztuki, architektury, ekonomii), przyrodniczych (np. biologii, chemii), nowych technologii (np. robotyka, mechatronika) i sportowych.Zajęcia dla dzieci zakładają formę aktywnego uczestnictwa (eksperymenty, debaty) i pokazów.

Celem zajęć dla rodziców jest poszerzenie wiedzy z zakresu wykładanych przedmiotów jak i integrowania społeczności lokalnej. Zjazdy UR mogą być okazją do bliższego poznania się mieszkańców, miejscem dla rodzenia się nowych pomysłów i debat, wokół problemów dzielnicy. Ich celem jest animowanie mieszkańców.

Celem zajęć dla dzieci jest propagowanie edukacji w formie zabawy. Słuchacze UR to "otwarte głowy" i wolne od sztampy myślenie. Zyskają satysfakcję i przyjemność ze zdobywania wiedzy w sposób nieszablonowy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Białołęka (zwłaszcza "Zielona") jest uznawana za "sypialnię Warszawy", w której brakuje tego typu miejsc. Dlatego projekt, który z jednej strony integruje mieszkańców, z drugiej w ciekawy sposób pozwala spędzić czas, wolny wydaje się koniecznym dla tej dzielnicy. Jednocześnie stawia na rozwój i edukację zarówno dzieci i dorosłych, a co z tym idzie społeczności lokalnej (jako, że mieszkańcami dzielnicy są w znacznej mierze młode małżeństwa z dziećmi).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

kosztorys dla około 23 zjazdów (styczeń - czerwiec: około 13 zjazdów; wrzesień - grudzień: około 10 zjazdów)

- wykonanie i druk indeksów, teczek, pieczęci i mat. promocyjnych - 6 500,00 zł

- stworzenie strony internetowej - 3 500,00 zł

- średni koszt jednego zjazdu:

1) honorarium wykładowców (500,00 zł/os.) - 1000,00 zł

2) materiały na zajęcia - 500,00 zł

- wynagrodzenie koordynatora - 6000,00 zł

łącznie 1500,00 x 23 zjazdy = 34 500,00


Całkowity koszt projektu: 44 50 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki