Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-03-14 11:58:24
Powrót do projektu

Wypożyczanie gier dla warszawskich bibliotek - Obszar 2: Sawa (Muranów, Stare Miasto, Powiśle)

status:


Wypożyczanie gier planszowych to nowy pomysł na wzbogacenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej dostępnej dla mieszkańców Warszawy. Od kilku lat gry planszowe stają się coraz powszechniejszą formą rodzinnej rozrywki i alternatywą dla spędzania czasu przy komputerze i telewizji. Wypożyczalnia może być sposobem na poznanie nowych ciekawych, rozwijających gier.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Muranów, Stare Miasto, Powiśle

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zasoby przygotowane w ramach wypożyczalni zostaną udostępnione na zasadach wypożyczeń ustalonych w bibliotece (czas wypożyczenia, wymagane dokumenty). Charakter funkcjonowania biblioteki publicznej m.st. Warszawy (długie godziny otwarcia, nieodpłatne korzystanie z biblioteki, możliwość korzystania z biblioteki przez wszystkich mieszkańców Warszawy) gwarantuje maksymalną możliwą dostępność zgromadzonych w bibliotece zbiorów.


Pełny opis projektu

Projekt zasobów wypożyczalni gier planszowych w warszawskich bibliotekach obejmuje wybór, zakup i udostępnienie w bibliotece 30 gier planszowych różnego rodzaju. W obrębie projektu dostarczone zostaną gry następujących rodzajów:

- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.

Gry będą dostępne w wybranej bibliotece na zasadach ustalonych przez dyrekcję biblioteki co do czasu, ewentualnych kaucji za wypożyczenie i opłat związanych z uszkodzeniem lub zgubieniem wypożyczonego egzemplarza gry.

Projekt uwzględnia także zakup szafki na gry, a także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników biblioteki (plakat, ulotki, informacja na stronie biblioteki).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowanie się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie.Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Wypożyczalnia gier umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym Warszawiakom do ciekawych, nowych gier.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Projekt zakłada podział środków na zakup kilku gier z każdej kategorii:

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną, ok. 30 zł/egz. (7-8 egzemplarzy) - ok. 250 zł

- gry strategiczne ok. 120 zł/egz. (2-3 egzemplarze) - ok. 360 zł

- gry kooperacyjne ok. 100 zł/egz. (2 egzemplarze) - 200 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne ok. 50 zł/egz. (5-6 egzemplarzy) - 300 zł

- gry dla młodszych dzieci ok. 30 zł/egz. (8-10 egzemplarzy) - 300 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych ok. 60 zł/egz. (4-5 egzemplarzy) - 300 zł.

Koszty dodatkowe:

- Szafka ok. 150 zł

- Plakat informacyjny ok. 40 zł

- Ulotki ok. 200 zł

- Przygotowanie opisu na stronę internetową biblioteki ok. 50 zł


Całkowity koszt projektu: 2 150,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki