Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-06-10 13:50:23
Powrót do projektu

Zdrowe drzewa na Ochocie dzięki zabezpieczniom zimowym

status:


Projekt przewiduje montaż osłon ochronnych dla drzew znajdujących się przy głównych ulicach dzielnicy. Montaż osłon ma zapewnić ochronę drzew przed negatywnym wpływem soli i innych czynników zewnętrznych szkodliwych dla drzew. Ponadto osłony będą mieć estetyczny wygląd co przyczyni się również do poprawy estetyki ochockich ulic.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.977288484573
szerokość geograficzna: 52.212316505329

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ulica Grójecka, Al. Niepodległości zachodnia strona, Bitwy Warszawskiej strona południowa, Szczęśliwicka, Białobrzeska strona wschodnia

Istotne informacje o lokalizacji

Montaż osłon dla drzew będzie prowadzona na głównych ulicach Ochoty, na których drzewa są najbardziej zagrożone na działanie soli i innych czynników zewnętrznych. Szczegółowa lokalizacja osłon będzie konsultowana na etapie realizacji z Wydziałem Ochrony Środowiska i Zarządem Oczyszczania Miasta


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Realizacja projektu będzie korzystna dla wszystkich mieszkańców Ochoty, a efektem jego realizacji będą zdrowe drzewa przy ochockich ulicach


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje montaż osłon ochronnych dla drzew znajdujących się przy głównych ulicach dzielnicy. Montaż osłon ma zapewnić ochronę dla drzew przed negatywnym wpływem soli i innych czynników zewnętrznych szkodliwych dla drzew. Ponadto osłony będą mieć estetyczny wygląd co przyczyni się również do poprawy estetyki ochockich ulic. Przy szpalerach drzew zostaną zamontowane maty (w miesiącach zimowych). Przy drzewach posadowionych w misach w chodniku zostaną zamontowane drewniane skrzynie, osłaniające system korzeniowy od negatywnych czynników zewnętrznych.

Projekt przewiduje montaż mat słomiano-foliowych lub skrzyń drewnianych jako zabezpieczenia drzew przed skutkami zimowego utrzymania dróg. Realizacja projektu obejmuje montaż zabezpieczeń w listopadzie 2017 r., serwis w miesiącach: listopad, grudzień 2017 r., serwis w miesiącach: styczeń – marzec 2018 r. oraz demontaż zabezpieczeń w marcu 2018 r. Etapy realizacji projektu przypadające na 2018 r zostaną wykonane w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu własnego ZOM.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Główne ulice Ochoty, w trakcie zimy w celu zachowania przejezdności i bezpieczeństwa użytkowników ruchu są posypywane wieloma związkami chemicznymi , które maja negatywny wpływ na rozwój drzew znajdujących się przy głównych drogach w dzielnicy. Montaż osłon dla drzew znajdujących się w pasach dróg głównych na Ochocie, ma zapewnić ich ochronę przed negatywnym wpływem związków chemicznych i innych czynników zewnętrznych szkodliwych dla drzew. Ponadto osłony będą mieć estetyczny wygląd co przyczyni się rónież do poprawy estetyki ochockich ulic


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

W porozumieniu z autorem wykonano kalkulację kosztów realizacji projektu uwzględniającą jego wszystkie etapy:

1. Dostawa i montaż nowych mat słomiano-foliowych (wraz z ceną materiałów) - 350 mb - 15 067,50 zł

2. Dostawa i montaż skrzyń drewnianych (wraz z ceną materiałów) - 21 szt. - 61 992,00 zł

3. Demontaż istniejących mat słomiano-foliowych – 350 mb - 1 549,80 zł

4. Demontaż drewnianych skrzyń – 21szt. - 2 453,85 zł

5. Przechowanie mat słomiano-foliowych – 350 mb - 430,50 zł

6. Przechowanie drewnianych skrzyń – 21 szt. - 1 485,23 zł

7. Montaż mat słomiano-foliowych z poprzedniego sezonu – 350 mb - 2 281,65 zł

8. Montaż drewnianych skrzyń z poprzedniego sezonu – 21 szt. - 4 468,59 zł

9. Serwisowanie mat słomiano-foliowych – 4 m-ce - 7 380,00 zł

10. Serwisowanie drewnianych skrzyń – 4 m-ce - 2 460,00 zł

Koszt realizacji projektu: 99 569,12 zł

--------------------------------------------------------------------------Projekt - 10.000 zł Koszt 1 osłony wraz z montażem - 1000 zł 90 osłon - 90 000


Całkowity koszt projektu: 100 00099 569,00 12

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Modyfikacja uzgodniona z autorem: w kosztorysie uwzględniono dodatkowe koszty eksploatacji (tj.: serwis mat słomiano – foliowych oraz skrzyń drewnianych, demontaż zabezpieczeń zimowych oraz ich przechowywanie i ponowny montaż w kolejnym sezonie zimowym).

1. Demontaż istniejących mat słomiano-foliowych – 350 mb - 1 549,80 zł

2. Demontaż drewnianych skrzyń – 21szt. - 2 453,85 zł

3. Przechowanie mat słomiano-foliowych – 350 mb - 430,50 zł

4. Przechowanie drewnianych skrzyń – 21 szt. - 1 485,23 zł

5. Montaż mat słomiano-foliowych z poprzedniego sezonu – 350 mb - 2 281,65 zł

6. Montaż drewnianych skrzyń z poprzedniego sezonu – 21 szt. - 4 468,59 zł

7. Serwisowanie mat słomiano-foliowych – 4 m-ce - 7 380,00 zł

8. Serwisowanie drewnianych skrzyń – 4 m-ce - 2 460,00 zł

Koszt eksploatacji projektu wynosi rocznie: 22 509,62 zł

----------------------------------------------------------------------------koszty utrzymania i wymiany używanych mat i ewentualnych napraw skrzyń.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 00022 509,00 62

Załączniki