Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Białołęcki Ośrodek Kultury - zmiany z 2016-04-21 19:00:13
Powrót do projektu

Studio aktywności sąsiedzkiej

status:


Miejsce kulturalno-społeczne, mające na celu integrację i organizację zajęć dla 3 pokoleń wiekowych (dzieci, dorośli, seniorzy) z naciskiem na uwzględnienie zajęć dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną umiarkowanie i sensoryczną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.958759784699
szerokość geograficzna: 52.316890005006

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory.

Istotne informacje o lokalizacji

Konieczność wynajmu lokalu, o powierzchni od 100 do 140 m2 zlokalizowanego na terenie Nowodworów i Tarchomina.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • inna
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt realizowany przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 do 21.00, ogólnodostępny, integrujący społeczność lokalną w tym społeczności zagrożone wykluczeniem społecznym.


Pełny opis projektu

W skład zajęć dla dorosłych wchodziłyby następujące:

-warsztaty decoupage,

-warsztaty wizażu.

-metamorfozy stylistyczne,

-wymienianki książkowe oraz Klub Wolnej Książki

-wymnienianki garderoby w ramach Klubu Modnego Sąsiada

-porady: Psychologiczne, Pedagogiczne, PrawneW skład zajęć dla dzieci wchodziłyby następujące:

-warsztaty plastyczne,

-rękodzieła, origami,

-kiermasze przedświąteczne (dekoracje na stół, okna itp.)

-nauka gry w szachy,

-nauka gry na instrumentach muzycznych,

-klub modelarski,W skład zajęć dla seniorów wchodziłyby następujące:

-warsztaty taneczne (potańcówki cykliczne),

-"drugie życie ciucha" - czyli jak uczyć ubrania,

-spotkania ze specjalistami (konsultacje z lekarzem i psychologiem)W skład zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami wchodziłyby następujące:

-zajęcia integracyjne: integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w oparciu o TUS (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia małej integracji sensorycznej (SI),

-gry i zabawy dla dzieci w ramach "Wolne dziecko od Internetu"

-opieka wolontariatu oraz stażu studentów kierunków społecznych podczas prowadzenia zajęć dla dzieci,Klub Singla:

-warsztaty gotowania - Podróże Kulinarne Sąsiadów,

-warsztaty wzmacniania samooceny i samodoskonalenia,

-Klub Samotnego Rodzica,

-Grupy Wsparcia:

-samotni rodzice,

-rodzice dzieci z niepełnosprawnościami,Klub Podróżnika:

-wymiana informacji o miejscach wartych zwiedzania,Klub Dla Rodzin:

-dla wszystkich członków rodzin z założeniem pomocy wykluczonym społecznie (samotnym, niepełnosprawnym, starszym),


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej w tym społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to projekt mający cel w budowaniu więzi i integracji sąsiedzkiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Roczny wynajem lokalu:: 90000 zł (12 mcy x 7500 zł)

2. Koszty eksploatacyjne: 24000 zł (12 mcy x 2000 zł)

3. Dwa etaty koordynatorskie ze składkami opłacanymi przez pracodawcę: Brutto 4000 zł, Koszt całościowy wynagrodzenia 4782 zł

-rocznie brutto za 2 etaty: 48000 zł, Koszt całościowy 57384 zł

4. Dwa etaty pracownicze ze składkami opłacanymi przez pracodawcę: Brutto 3000 zł, Koszt całościowy wynagrodzenia 3586,50 zł

- rocznie brutto za 2 etaty: 36000 zł Koszt całościowy 43038 zł

5. Wyposażenie, przystosowanie lokalu do prowadzenia działań 80000 zł

6. Dodatkowe koszty wynikające z działalności Studia Aktywności Sąsiedzkiej, czyli koszty programu placówki, materiały do prowadzenia placówki (materiały biurowe, plastyczne, dydaktyczne w tym przedmioty/narzędzia do wykonywania różnych prac społecznych): 60000 tys (5000 zł x 12 mcy).

7. Koszt ubezpieczenia mienia, lokalu i działalności Studia Aktywności Sąsiedzkie: 4000 zł


Całkowity koszt projektu: 358 422,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z utrzymaniem, wynajem lokalu oraz z zapewnieniem czterech etatów.


Całkowity koszt eksploatacji: 278 422,00 zł

Załączniki