Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-01-21 13:38:15
Powrót do projektu

Fantastyczne Muzea Naszego Żoliborza

status:


Placówki edukacyjne są zaproszone do warsztatów multidyscyplinarnych. Tworzą żywe obrazy, inspirowane malarstwem. Wernisaż tych "prac" odbywa się w szkołach i ma miejsce podczas "Nocy Muzeów". Dokumentacja z przebiegu projektu jest umieszczana w przestrzeni medialnej. Podsumowanei: wystawa zdjęć (np. Urząd Dzielnicy, Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego), pamiątkowy album.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

ul. Braci Załuskich 1, Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Publiczne szkoły podstawowe - 4

Publiczne gimnazja - 4

Publiczne szkoły ponadgimnazjalne - 7


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zakłada szeroką dostępność do wydarzenia kulturalno-edukacyjnego. Efekt końcowy, to fotoreportaż z "Nocy Muzeów" realizowanej na Żoliborzu oraz pamiątkowy album zawierający zdjęcia "żywych obrazów". Podsumowaniem jest wystawa zdjęć.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada etapowe działanie:1) Warsztaty dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

2) Event o zasięgu dzielnicowym (choć pośrednio mogą skorzystać z niego pozostali mieszkańcy Warszawy)

3) Udokumentowanie wydarzenia: fotoreportaż z przygotowań (warsztatów), samego wydarzenia oraz wydanie pamiątkowego albumuNa kilka miesięcy przed "Nocą Muzeów" odbywają się w placówkach edukacyjnych warsztaty przybliżające sztukę malarską. Na każdą placówkę na warsztaty zapraszane są społeczności placówek edukacyjnych (dzieci, rodzice), a także ich bliscy m.in. dziadkowie, babcie. Każda placówka tworzy własne muzem z żywych obrazów. Dzieci, młodzież są kustoszami wystaw i pracują jak przewodnicy. Imprezie towarzyszy poczęstunek, który ma za zadanie stworzyć klimat sprzyjający poznaniu. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniu, poznając sie wzajemnie. Jest to swoista forma budowania mostów międzypokoleniowych. Osoby starsze, które nie korzystają z dorobku kultury mają szansę na wyjście z domu, poznanie sąsiada. Widzą dzieci w pozytywnym zaangażowaniu. Dzieci uczą się zasad współżycia społecznego i relacji. Rodzice poznają placówki edukacyjne dzielnicy, a także mają szansę na poznanie innych mieszkańców (szczególnie, jeśli mieszkają od niedawna).Przy okazji tego wydarzenia są realizowane cele edukacyjne, społeczne i kulturalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Żoliborz jest pięknym i nasyconym artyzmem miejscem. Głeboko zakorzenione tradycje naszej dzielnicy stanowią inspirację do wdrażania projektów. Dodatkowo mamy specyficzną konstrukcję społeczeństwa. Znaczną grupę osób w wieku podeszłym i ciągle przybywające rodziny z małymi dziećmi, bądź w wieku szkolnym.

Możemy wspólnie stworzyć nasze małe muzea, które będą dostępne do szerokiego grona odbiorców. Starsi mieszkańcy dzielnicy, czy rodziny z małymi dziećmi nie zawsze mogą skorzystać z dobrodziejstw "Nocy Muzeów". My umożliwiamy uczestnictwo w ważnym wydarzeniu. Dodatkowo różne grupy wiekowe będą uczyć sie bycia ze sobą.

W tym projekcie korzystamy z radości dziecka, doświadczenia dorosłego i mądrości dojrzałego człowieka. Łamiemy krzywdzące stereotypy. Wartością jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdobyczy kultury. Uwrażliwianie na percepcję sztuki, rozwijanie umiejętności plastycznych, a także wskazanie alternatywy dla funkcjonowania pasywnego w świecie wirtualnym. Nie bez znaczenia jest także fakt odbycia swoistego treningu społecznego, rozwoju umiejętności interpersonalnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Warsztaty twórcze w placówkach edukacyjnych - 22 500 zł (15 szkół po 15 godzin w każdej - 225 godzin)

Materiały plastyczne - 15 000 zł (1 000 zł na placówkę)

Materiały promocyjne (druk albumów i zdjęć na wystawę) - 6 000 zł

Nagrody - 10 000 zł

Poczęstunek - 5 000 zł


Całkowity koszt projektu: 58,50 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki