Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-03-25 11:09:42
Powrót do projektu

TABLICE INFORMACYJNE O OBIEKTACH ZABYTKOWYCH PRAGI

status:


Umocowanie 30 modułów MSI zawierających informacje i ikonografie na temat obiektu (w języku polskim i angielskim). Tekst i ilustracja nadrukowane są na przeźroczystej płycie poliwęglanowej mocowanej do ściany budynku. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dokładne lokalizacje wskazane poniżej.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Moduły informacyjne usytuowane są na frontach budynków. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł dowiedzieć się z nich o historii i znaczeniu dziedzictwa kulturowego Pragi.


Pełny opis projektu

Miejski System Informacji to system lokalnego oznakowania m. st. Warszawy. Jego integralną częścią są m.in. moduły o obiektach zabytkowych. Moduł umożliwia uzyskanie informacji na temat obiektów (zabytków lub cennych obiektów architektonicznych) a ponadto daje możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu. Wpływa to na podniesienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pragi i w konsekwencji prowadzi do uświadomienia o znaczeniu oraz lepszej ochronie i zachowaniu pozostałych do dnia dzisiejszego zabytków.

Projekt zakłada przygotowanie treści napisów (w j.polskim i angielskim) i ikonografii obiektu oraz zainstalowania 20 modułów w niżej podanych lokalizacjach:1) Fabryka Wyrobów Gumowych "Brage" – 11-go Listopada 22

2) Rogatka bródnowska – 11-go Listopada 68

3) Kiosk elektryczny – róg ul. 11-go Listopada i ul. Konopackiej

4) Dom i Magazyn Sp.Akc.Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof Brun i Syn – ul. Białostocka 22

5) Składy Parzyńskiego i Szultza, Praski Młyn Parowy – Brzeska 8

6) Pawilony handlowe Bazaru Różyckiego – Brzeska 23

7) Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A.Wróblewski i Sp. – Inżynierska 3

8) Fabryka Armatur, Wyrobów Blacharskich K.Junga – Inżynierska 5

9) Zajezdnia Tramwajowa – Kawęczyńska 16

10) Synagoga praska – róg ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej

11) Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentów "H.Zieleziński" – Konopacka 17

12) Stolarnia Ludwika Gloecha – Kowieńska 5/7

13) Kamienica Leopolda Daaba – Stalowa 28

14) Fabryka mydeł toaletowych, perfum i kosmetyków "Florange" – Stalowa 34

15) Bazar Pachulskiego – Stalowa 41

16) Warszawska Piekarnia Mechaniczna – Stolarska 2/4

17) Dom (Pałacyk) Konopackiego – Strzelecka 11/13

18) Budynek mieszkalny A.T.Fabryki Lamp – Strzelecka 46

19) Budynek Ogniska Wychowawczego "Praga" Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza „Dziadka” Lisieckiego – Środkowa 9

20) Piekarnia W.Pyrzakowskiego – Środkowa 20


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Praga to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, gdzie zachowały się oryginalne, przedwojenne budynki nadające dzielnicy niepowtarzalny klimat, specyfikę a przede wszystkim ukazujące oryginalność tkanki miejskiej przedwojennej Warszawy. Niestety niezwykłe dziedzictwo kulturowe Pragi, jest często pomijane i marginalizowane. Brak zajęć dydaktycznych i edukacyjnych dotyczących lokalnej historii prowadzi od wielu lat do braku zainteresowania w tym temacie i olbrzymiej niewiedzy dotyczącej „małej ojczyzny”. Zainstalowanie modułów MSI dotyczących historycznych obiektów ma na celu zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Pragi oraz rozwój potencjału turystycznego w naszej dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 tablic: 500x500 mm (1200 1300 zł / szt.) = 24 26 000 zł.

Przetłumaczenie tekstu na j. angielski - 600 1000


Całkowity koszt projektu: 24 60027 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki