Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-25 14:01:22
Powrót do projektu

Street workout (pol. uliczny trening).

status:


Postawienie urządzeń Street workout– do aktywności fizycznej polegającej na wykonywaniu różnych ćwiczeń na drążkach. Aktywność ta zbliżona jest do akrobatyki sportowej. Jest to świetny sposób na wzmocnienie kondycji, poprawę sylwetki oraz na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo postawiony zostanie stół do tenisa i gry w piłkarzyki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.108604073524
szerokość geograficzna: 52.212484798144

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ulic Kadetów i Sęczkowej.

Istotne informacje o lokalizacji

Działka miejska obręb 3-13-14 dz. 6.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren jest ogólnodostępny. Będą z niego korzystać zarówno mieszkańcy osiedla jak i mieszkańcy Wawra i Warszawy, bez żadnych ograniczeń czasowych. Miejsce położone jest przy ścieżce rowerowej ( możliwość odpoczynku i relaksu ) oraz przy głównym szlaku komunikacyjnym łączącym centrum miasta z Dzielnicą Wawer.


Pełny opis projektu

Przy skrzyżowaniu ul. Kadetów i Sęczkowej zamontowany zostanie zestaw do Street workout. Street workout to dyscyplina będąca uliczną odmianą kalisteniki, czyli treningu siłowego. Dzięki takiemu treningowi kształtujemy mięśnie, poprawiamy równowagę i zwinność, a także koordynację ruchową. Parki drążkowe to polska nazwa przyrządów do street workoutu. Aktywność ta nie wymaga specjalnego przygotowania, sama w sobie jest przygotowaniem do uprawiania innych dyscyplin sportowych. Ten rodzaj sportu szczególnie uczy wytrwałości, dążenia do celu, wyrabia nie tylko siłę mięśni, ale i woli. Natomiast ćwiczenia w grupach rozwijają w młodych ludziach odpowiedzialność za drugą osobę. Wszystkie te cechy są bardzo ważne i przydatne w życiu każdego człowieka. Urządzenia te zostaną odgrodzone niskim płotkiem.

Dodatkowo w wymienionej wyżej lokalizacji postawiony zostanie na wolnym powietrzu betonowy stół rekreacyjne do gry w piłkarzyki oraz do tenisa stołowego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cel- stworzenie przestrzeni umożliwiającej lokalnej społeczności oraz mieszkańcom Wawra i Warszawy odpoczynek oraz rekreację na łonie natury. Projekt kierowany jest dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz seniorów. Poprzez uprawianie sportu na świeżym powietrzu a zawłaszcza Street workoutu chcemy nauczyć dzieci i młodzież wytrwałości, dążenia do celu, wyrabiania nie tylko siły mięśni, ale i woli. Natomiast poprzez ćwiczenia w grupach rozwijania w młodych ludziach odpowiedzialność za drugą osobę.

Zagospodarowanie wolnej przestrzeni będzie bardzo dobrą wizytówką dzielnicy dla tysięcy osób przejeżdżających codziennie przez nasze osiedle.

Miejsce to może być również traktowane jako lokalne miejsce spotkań kulturalnych i sportowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Urządzenie do street workoutu montażem – 30 000, Przygotowanie

PPrzygotowanie terenu z nasypaniem odpowiedniej nawierzchni amortyzującej ( piasek lub żwir ) na głębokość ok 10 -15 cm. na powierzchni 12 X 12 ( 144m2 ) oraz pod piłkarzyki i stół do tenisa ( 150 m2 ) – 7 6 000,

Piłkarzyki – 6 300,

Stół do tenisa stołowego – 4 800,

Ogrodzenie terenu z urządzeniami street workout – 3 650,

Oznakowanie – 150,


Całkowity koszt projektu: 51 50 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie i konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki