Wydział Oświaty i Wychowania_Bia - zmiany z 2016-04-20 14:29:43
Powrót do projektu

"Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356

status:


Wykorzystanie zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 356 pomnika przyrody do budowy ścieżki edukacyjnej - przyrodniczo - ekologicznej, która przyczyni się do kształtowania pozytywnych więzi ze środowiskiem, regionem i odpowiedzialność za ich stan z jednoczesnym zdobywaniem i doskonaleniem umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.06668651104
szerokość geograficzna: 52.311880362286

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa Nr 356, ul. Głębocka 66

Istotne informacje o lokalizacji

teren szkoły

Teren Szkoły


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze ścieżki dydaktycznej w godzinach lekcyjnych, tj. od 8:00 do godziny 18:00 mogą korzystać uczniowie SP nr 356 oraz szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka oraz dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka, po uprzednim umówieniu dogodnego terminu z SP nr 356. Od godziny 18:00 do zapadnięcia zmroku, jednak nie dłużej niż do 22:00 ze ścieżki mogą korzystać rodzice i dzieci, a w soboty od 9:00-18:00.


Pełny opis projektu

Szkoła Podstawowa Nr 356 jest placówką, oddaną do użytku we wrześniu 2014 r. Obecnie trwają prace adaptacyjne terenów zlokalizowanych wokół szkoły i jednym z priorytetów jest konieczność utworzenia ścieżki edukacyjnej zwiększającej zainteresowanie dzieci edukacją przyrodniczą oraz umożliwienie uczniom białołęckich szkół możliwości zorganizowania lekcji w terenie bez konieczności wyjeżdżania poza obszar dzielnicy. Dodatkowym i bardzo ważnym atutem terenu jest obecność pomnika przyrody (dąb szypułkowy), który będzie stanowił element integrujący poszczególne stacje ścieżki, zbiornik wodny oraz zasoby zielone. Na stronie internetowej szkoły podstawie powstanie zakładka opisująca poszczególne stanowiska, aby nauczyciele innych szkół mogli zapoznać się treściami edukacyjnymi poszczególnych stacji, zaplanować lekcje w zależności od pór roku i zainteresowań dzieci.

Wykonanych zostanie 10 przystanków dydaktycznych w postaci drewnianych tablic z treściami dydaktycznymi oraz stacja meteorologiczna. Każda tablica będzie o innej tematyce i zostanie zaopatrzona w karty pracy i scenariusze lekcji. Potrzebny do zajęć terenowych sprzęt będzie można wypożyczyć z SP 356. Dla dzieci najmłodszych zostaną przygotowane pomoce w formie zabawek. Ścieżka będzie stanowiła cenne źródło informacji zwłaszcza dla uczestników kółek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, uatrakcyjni lekcje przyrody oraz przyczyni się do pełnej realizacji podstawy programowej, która zakłada lekcje w terenie. Dla nauczycieli przyrody zaplanowano przeprowadzenie przez metodyka szkolenia z zakresu możliwości wykorzystania ścieżki dydaktycznej. Ścieżka stanie się również atrakcyjnym miejscem spacerów dla białołęckich rodzin. Umożliwi ciekawe spędzanie wolnego czasu, zapewni aktywne poznawanie przyrody, zachęci do ochrony zasobów przyrodniczych, wzbogaci wiedzę na temat bioróżnorodności, konieczności ochrony przyrody i wzmocni świadomość ekologiczną białołęckiego społeczeństwa. Ważne jest wyzwolenie w nauczycielach nawyku prowadzenia lekcji przyrody z wykorzystaniem walorów przyrodniczych zlokalizowanych na terenie Białołęki.

Niezwykle istotnym jest zrealizowanie działania, bowiem sąsiedztwo szkoły stanowią olbrzymie blokowiska pozbawione terenów zielonych. Przedstawiony projekt daje dzieciom i ich rodzicom, uczniom i młodzieży możliwość codziennego obcowania z przyrodą, pielęgnowania w sobie przekonania o konieczności jej ochrony i życia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do rozwijania u dzieci umiejętności wykorzystanie wykorzystania wiedzy w praktyce, poprawy wyników edukacyjnych z zakresu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz pozwoli dostrzegać, w jaki sposób klimat wpływa na życie roślin, zwierząt i ludzi. Ważnym aspektem realizacji projektu jest także wzbogacenie warsztatu pracy białołęckich nauczycieli, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy jakości i efektywności ich pracy. Obecność ścieżki dydaktycznej i stacji meteorologicznej przyczyni się do promowania aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, stając się celem wycieczek całych rodzin. Realizacja projektu przyczyni się także do zwiększenie liczby dzieci z Dzielnicy Białołęka biorących udział w konkursach i projektach przyrodniczych i ekologicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Gra edukacyjna - labirynt wiedzy - "co ze mnie wyrośnie?" z tablicą edukacyjną - 2192,00

2. Gra edukacyjna - labirynt wiedzy - "Mrowisko" - 2045,00

3.Gra edukacyjna z tablicą - Memo "Leśne pary" - 45954594,00

4.Gra edukacyjna - kostki wiedzy - Zwierzęta chronione" - 4797,00

5. Gra edukacyjna leśne puzzle - Łoś/daniel - 2850,00

6. Gra Światowid - "Drzewa leśne" - czterosegmentowa z mocowaniem kotwa-beton - 2705,00

7. Gra Światowid - "Ptaki leśne" - trójsegmentowa z mocowaniem kotwa-beton - 2400,00

8. Gra Światowid - "Ssaki leśne" - czterosegmentowa z mocowaniem kotwa-beton - 2400,00

9. Cymbały leśne Xylofon - 4920,00

10. Gra interaktywna "Eko-koło" - ekologiczne koło wiedzy - 2000,00

11. Zestaw Leśnych tablic magnetycznych 100x65 cm 10 cmszt. - 3075,00

12. Stacja meteorologiczna w skrzynce z przezroczystym okienkiem, wiatromierzem, barometrem, termometrem, czujnikiem wilgotności oraz wiatru, z montażem - 3500

13. Ogrodzenie stacji meteorologicznej - 1000,00

14. Interaktywna tablica śpiewająca - głosy lasu - 3075,00

15. Ławostół - 2 szt - 984=1968

16. Ławka z bala - 2 m - 5 sztx 468 = 2340

17. Papier xero, tonery, folia do laminowania - 600


Całkowity koszt projektu: 46 461,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki