Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-06-02 09:44:28
Powrót do projektu

TABLICE INFORMACYJNE

status:


TABLICE INFORMACYJNE

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Osiedla: Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów / centralne punkty Osiedli/

Istotne informacje o lokalizacji

Osiedla: Miedzeszyn, Falenica, Aleksandrów


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice informatyczne zostaną ustawione w centralnych miejscach osiedli, dostępne przez 24 godzinny z informacjami, plakatami i możliwością zamieszczenia swoich ogłoszeń.

Dostępne nie tylko dla mieszkańców ale również dla osób z poza danego osiedla a nawet dzielnicy.


Pełny opis projektu

Osiedle Miedzeszyn: 3 tablice

1 sztuka ul. Szafirowa przy Kościele

1 sztuka ul. Żwanowiecka przy placu zabaw

1 sztuka przy sklepie Biedronka ul. Patriotów



Osiedle Falenica : 3 tablice

1 sztuka ul. Bysławska pętla autobusowa

1 sztuka ul. Bystrzycka przy Kościele

1 sztuka ul. Walcownicza przystanek autobusowy PKP Falenica w kierunku Aleksandrowa



Osiedle Aleksandrów : 2 4 tablice

1 sztuka ul. Izbicka róg ul. Zagórzańskiej

1 sztuka ul. Podkowy róg ul. Polany

1 sztuka ul. Ks. Szulczyka vis a vis Plebanii

1 sztuka ul. Podkowy




Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wybrano miejsca aby jak najwięcej nie tylko mieszkańców poszczególnych osiedli ale również z całej dzielnicy mogło korzystać. Na ustawionych tablicach będą wymieszane różne informacje m.in. Dzielnicy WCK i jego Filii z prac Rad osiedli czy zwykłych ogłoszeń zamieszczanych przez mieszkańców a nie na drzewach.

Umieszczenie planów ulic z granicami Osiedli (dla osób przyjeżdżających i nie tylko)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych8

10 sztuk tablic stojących x 2 1 000 zł = 16 10 000 zł

10 worków cementu x 10 zł = 100 zł

piach 50 zł

łopaty 2 szt 80 zł

wiadra 2 szt 20 zł

robocizna i transport 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 17 11 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

minimalne


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki