Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 23:55:22
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie polepszone poprzez doświetlenie odpowiednimi lampami LED.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Cynamonowa przy ul.Kulczyńskiego 14.

2.ul. Cynamonowa 19.

3.ul, Cynamonowa przy stacji paliw SHELL.

4.ul. Dereniowa 10.

5.ul. Ciszewskiego x ul. Gutta. 6Indiry Gandhi x Hirszfelda - 2 przejścia

6.ul. Nugat x Urwisko

7.ul. Kiedacza x Kopcińskiego

8.ul. Kiedacza 24 e

9.ul. Kiedacza x Przybylskiego

10.ul. Ciszewskiego x Gutta

11.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2. 7

12.ul. Romera 4b. 8

13.ul. Romera przy przystanku autobusowym Pięciolinii 01 i 02. 9

14. ul. Jastrzębowskiego 3. 10

15.ul. Nowoursynowska x ul. Arbuzowa.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak zaprojektowane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia do przejścia. W ramach projektu wskazano przejścia które są niedokładnie doświetlone, co powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.1.ul. Cynamonowa przy ul.Kulczyńskiego 14

2.ul. Cynamonowa 19

3.ul. Cynamonowa przy stacji paliw SHELL

4.ul. Dereniowa 10

5.ul Indiry Gandhi x Hirszfelda - 2 przejścia

6.ul. Nugat x Urwisko

7.ul. Kiedacza x Kopcińskiego

8.ul Kiedacza 24e

9.ul Kiedacza x Przybylskiego

10.ul. Ciszewskiego x ul. Gutta 6

11.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2 7

12.ul. Romera 4b 8

13.ul. Romera przy przystanku autobusowym Pięciolinii 01 i 02 9

14. ul. Jastrzębowskiego 3. 10

15.ul. Nowoursynowska x ul. Arbuzowa


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie. Z w/w przejść korzystają rodzice z dziećmi w wózkach i małe dzieci oraz osoby starsze, a samochody często osiągają spore prędkości powodując zagrożenie dla pieszych. Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED-35 000 zł

całkowity koszt: 10x 16x 35 000 = 350 560 000 zł

projekt: 10 15 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 360 575 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt energii, bieżąca konserwacja


Całkowity koszt eksploatacji: 8 15 000,00 zł

Załączniki