Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2016-12-01 01:36:01
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie północnym

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Cynamonowa na wysokości Kulczyńskiego 14

2.ul. Cynamonowa 19

3.ul, Cynamonowa przy stacji paliw SHELL

4.ul. Ciszewskiego przy ul. Gutta

5.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2

6.ul. Romera 4b

7.ul. Beli Bartróka przy ul. Wokalnej

8.ul. Roentgena przy Centrum Onkologii

9. w pobliżu ul. Roentgena 20

10.ul. Roentgena przy ul. Makolągwy

11.ul. Roentgena przy ul. Pustułeczki

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak wykonane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED-35 000 całkowity koszt: 11x 35 000 = 385 000 zł projekt: 10 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 385 395 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki