Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2016-12-01 01:56:01
Powrót do projektu

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie północnymPółnocnym

status: Zgłoszony


Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

1.ul. Cynamonowa na wysokości ul.Kulczyńskiego 14

2.ul. Cynamonowa 19

3.ul, Cynamonowa przy stacji paliw SHELL

4. skrzyżowanie ul. Ciszewskiego i ul. Gutta

5.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2

6.ul. Romera 4b

7.ul. Roentgena przy Centrum Onkologii

8. w pobliżu ul. Roentgena 20

9. skrzyżowanie ul. Roentgena i ul. Makolągwy

10.skrzyżowanie ul. Roentgena i ul. Pustułeczki

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice dzielnicowe i będące w zarządzie ZDM.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całkowita ogólnodostępność.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada polepszenie bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych. Bezpieczeństwo zostanie poprawiane poprzez doświetlenie przejść odpowiednimi lampami LED. Oświetlenie powinno być tak wykonane aby doświetlało pieszego w strefie przejścia , ale także w strefie dojścia.1.ul. Cynamonowa na wysokości ul.Kulczyńskiego 14

2.ul. Cynamonowa 19

3.ul. Cynamonowa przy stacji paliw SHELL

4. skrzyżowanie ul. Ciszewskiego i ul. Gutta

5.ul. Romera przy ul. Dunikowskiego 2

6.ul. Romera 4b

7.ul. Roentgena przy Centrum Onkologii

8. w pobliżu ul. Roentgena 20

9. skrzyżowanie ul. Roentgena i ul. Makolągwy

10. skrzyżowanie ul. Roentgena i ul. Pustułeczki


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wskazane przejścia są niedoświetlone w ten sposób powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie dobrego oświetlenia przejścia dla pieszych powinno przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa dla pieszego, a dla kierującego pojazdem powinno zapewnić lepsze warunki pozwalające na dostrzeżenie pieszego i właściwej reakcji w odpowiednim czasie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

jednostkowy koszt oświetlenia LED-35 000 zł całkowity koszt: 10x 35 000 = 350 000 zł projekt: 12 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 362 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt energii.


Całkowity koszt eksploatacji: 16 000,00 zł

Załączniki