Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-11 10:20:11
Powrót do projektu

Skwer "Brama lasu" przy ul. Milenijnej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Uporządkowanie i zagospodarowanie trójkątnego fragmentu działki nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 przy ulicy Milenijnej

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

ul Milenijna w pobliżu przystanku Kaflowa, działka nr 27/4, 27/5 z obrębu 4-03-02 w sąsiedztwie ROD Pomorska.

Istotne informacje o lokalizacji

fragment działki nr 27/4 obręb 4-03-02 o powierzchni ok 735 m2 w sąsiedztwie ROD Pomorska, pomiędzy lasem i ulicą Milenijną.

Działka widnieje w ewidencji jako miejska .( planowana droga z krat trawnikowych położona jest częściowo na działce nr 27/5 obręb 4-03-02 )


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

teren nieograniczony ogrodzeniem umożliwiający dostęp całodobowy, uporządkowanie ułatwi dostęp do terenu lesistego leśnego ciągnącego się za ROD Pomorska.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje: uporządkowanie terenu, wyrównanie, wymianę warstwy ziemi pod nasadzenia. Nasadzenie wzdłuż ulicy Milenijnej krzewów (tamaryszek drobnokwiatowy). w narożnikach trójkątnej działki nasadzenie roślin krzewiastych odpornych na niską jakość gleby (karagana syberyjska, sumak octowiec, rokitnik zwyczajny) - na obszarze objętym projektem występuje piaszczyste podłoże. Na ok. 100 m2 planuje się posadzenie posianie łąki kwietnej przystosowanej do typu podłoża występującego na tym terenie.

Ponadto projekt zakłada ustawienie 2 koszy na śmieci i wykonanie ścieżki od ulicy Milenijnej do piaszczystej ścieżki na tyłach ROD z materiałów wodoprzepuszczalnych, który nie jest powszechnie stosowany jako swoista zachęta do powszechniejszego stosowania nawierzchni wodoprzepuszczalnych (kratka z tworzywa PE). Dodatkowo aby uniemożliwić wjazd na nowozbudowaną ścieżkę zostaną u wjazdu zamontowane wygrodzenia typu ZOM.

Projekt nie zakłada wycinki istniejących krzewów i drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uporządkowanie terenu, poprawi wizualną stronę tej części ulicy Milenijnej, urozmaicenie poprzez nasadzenie roślin niewystępujących w tym rejonie zwiększy bioróżnorodność w okolicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychkoszty sadzonek zawierają sadzenie oraz właściwą opiekę nad roślinami sadzonki tamaryszka: ok 20 szt. x 50 zł = 1000 zł sadzonki rokitnika ok 5 szt x 50 zł = 250 zł sadzonki karagana syberyjska ok 5 szt x 50 zł = 250 zł sadzonki sumak octowiec ok 5 szt. x 60 zł = 300 zł kratka drogowo - trawnikowa 62 szt x 10 zł - 620 zł ławki 2 x 2000 zł = 4000 zł kosz na śmieci 2 x 600 = 1200 zł prace porządkowe, ułożenie ścieżki, ustawienie ławek i koszy 6000 zł pielęgnacja roślin, w tym zabezpieczenie przed zimą 4000 zł posadzenie ok. 100 m2 łąki kwietnej - 5000 zł

krzewy około 60 szt. przygotowanie terenu 800,00 zł

materiał roślinny 4 200,00 zł

mulczowanie 700,00 zł

ławki - 2 szt materiał i montaż 2 400,00 zł

kosz na śmieci 2 szt. montaż 1 800,00 zł

ścieżka z krat drogowo- trawnikowych z wykonaniem ( około 125 m2 ) w tym:profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa dolna z pospółki, agrowłóknina, podbudowa z kruszywa łamanego, ziemia ogrodnicza, siew trawy,usunięcie betonowej płyty i inne nie przewidziane koszty,krata trawnikowa, krawężnik betonow, wygrodzenie typu ZOM - 11 mb = 12610,00 zł brutto

psie stacje - 2 szt. (dytrybutor torebek, kosz betonowy z ustawieniem eksploatacją i oznakowaniem) 3 600,00 zł

łąka kwietna ( przygotowanie terenu, nasiona, wysiew ) 3 500,00 zł

tablica informacyjna BP 2018 ( z wyszczególnieniem gatunków łąki kwietnej ) 1 szt 1 700,00 zł

koszt projektu nasadzeń i tablicy 1 szt. 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 34 310,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania zieleni, pielęgnacja roślin, porządkowanie terenu, nawożenie ziemi w celu wzmocnienia rośli kolejnym sezonie po wykonaniu zasadzeń.

krzewy pielęgnacja 3 lata 3 700,00 zł

trawnik koszenie 5x - 500,00 zł

łąka kwietna pielęgnacja - podlewanie i 1-krotne koszenie 2 000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3 0006 200,00 zł

Załączniki
  • brama.jpg