Wydział Konserwacji i Środowiska_Bia - zmiany z 2017-04-12 09:52:12
Powrót do projektu

Ratujmy drzewa w Parku Picassa!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt przewiduje realizację specjalistycznych badań drzew Parku Picassa oraz przygotowanie zaleceń jak o nie dbać i pielęgnować, aby przedłużyć im życie (głównie olbrzymie, cenne, kilkudziesięcioletnie topole). Dzięki ocenie dendrologicznej wytypowane zostaną drzewa do odpowiedniego zabezpieczenia aby nie stanowiły zagrożenia dla mieszkańców. Specjalistom badającym drzewa w terenie będą towarzyszyli mieszkańcy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9521293640136729521293640137
szerokość geograficzna: 52.312151912832613121519128326

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Park Picassa

Istotne informacje o lokalizacji

Badania obejmą teren całego Parku Picassa, z naciskiem na największe, najstarsze, cenne drzewa.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wyniki przeprowadzonych badań będą dostępne do pobrania w Internecie, spacery z dendrologami będą ogólnodostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, a z dobrodziejstwa starodrzewu korzystać będziemy wszyscy.


Pełny opis projektu

Park Picassa został utworzony w 1998 r. wzdłuż wału przeciwpowodziowego Wisły i jest jednym z ważniejszych terenów rekreacyjnych na Białołęce. Roślinność parkową stanowi w dużej mierze cenny starodrzew topoli białych.

Część z tych drzew osiągnęła bardzo duże rozmiary i dorosły wiek, dlatego bardzo ważne jest profesjonalne sprawdzenie ich stanu, aby w odpowiednim czasie zastosować działania dążące do ich zabezpieczenia i ochrony.

W spacery (badania terenowe ze specjalistą) włączeni zostaną mieszkańcy, którzy będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie określania stanu zdrowotnego drzew i ich ochrony. Celem spotkań będzie także uświadomienie mieszkańcom, kiedy istnieje możliwość zachowania drzew z wykorzystaniem środków zabezpieczających (np. wiązań), kiedy drzewa są zagrażające i np. należy zastosować zabiegi pielęgnacyjne (np. obniżenie korony, usunięcie posuszu), czy ostatecznie usunięcie drzewa.

Badania zostaną zlecone doświadczonym dendrologom (z tytułem min. doktora), związanych z ośrodkami naukowymi np. SGGW.

Projekt zakłada wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla 70 drzew, wraz z opisem wniosków i zalecanych działań ochronnych opublikowanych w formie raportu. Będzie on powszechnie dostępny w Internecie. Na podstawie raportu urzędnicy miejscy będą mogli lepiej dbać o drzewa, dowiedzą się więcej jak je chronić i pielęgnować, a nie tylko przycinać i wycinać. Dzięki pogłębieniu wiedzy mieszkańców i urzędników będzie mniej konfliktów społecznych na płaszczyźnie ochrony drzew.

Dodatkowo, dla 10 wytypowanych drzew zostaną wykonane wiązania w koronie, które będą zabezpieczały drzewa przed rozłamaniem i oszczędzą drzewom oszpecania koron poprzez nadmierne przycinanie gałęzi.

Dla kolejnych 10 drzew zastosowana zostanie mikoryza. Zaszczepione drzew stają się znacznie bardziej tolerancyjne na niekorzystne warunku - suszę, mróz, niewłaściwe pH gleby lub nadmierne zasolenie. Mikoryza chroni także rośliny przed chorobami.

Jednym słowem uratujemy drzewa!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dlaczego i przed kim drzewa w Parku Picassa trzeba ratować? Drzewa w parku pięknie i dostojne, ale niestety topole pozostają w niełasce decydentów w Warszawie. Są chętnie wycinane i bez trudu można uzyskać zgodę na ich wycinkę. Dzieje się tak z powodu złej sławy topól z gatunków nierodzimych i mieszańcowych. Nasze topole białe to gatunki jak najbardziej rodzime i rosnące u siebie - na nadwiślańskich terenach łęgowych. Drzewa osiągnęły duże rozmiary, dlatego warto je przebadać i w przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu wystosować zalecenia dążące do ochrony drzew, zamiast do pochopnej wycinki.

Badania przeprowadzone zostaną przez doświadczonych specjalistów z dziedziny dendrologii.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- wykonanie ekspertyzy dla 70 drzew: 70 szt. x 500 zł = 35 000 zł

- założenie wiązania dla 10 drzew: 10 x 1200 zł/ drzewo = 12 000 zł

- wykonanie mikoryzy dla 10 drzew - od 50 zł do 500 zł za drzewo, w zależności od wielkości: 10 drzew x 300 zł = 3000 zł Suma: 50 000 : 10 x 615 zł = 6 150 zł

- oznakowanie słupkami z logo budżetu partycypacyjnego : 2 x 738 zł = 1 476 zł

Suma: 54 626


Całkowity koszt projektu: 50 00054 626,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki