Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 15:42:09
Powrót do projektu

Komputery dla bibliotek

status: Zgłoszony


Zakup komputerów na stanowiska internetowe dla Czytelników Bibliotek Publicznych czytelników bibliotek publicznych w Dzielnicy Śródmieście w obszarze Śródmieście Południowe.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Biblioteki publiczne na terenie Śródmieścia Południowego

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy 5 bibliotek znajdujących się na terenie Śródmieścia Południowego :

Wypożyczalnia Nr 7, ul. Mokotowska 26

Wypożyczalnia Nr 31, ul. Marszałkowska 83

Wypożyczalnia Nr 54, ul. Marszałkowska 9/15

Wypożyczalnia Nr 86, ul. Nowogrodzka 43

Biblioteka dla Dzieci Nr 19, ul. Litewska 11/13


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze stanowisk komputerowych może korzystać każdy mieszkaniec, który zapisze się do Biblioteki w Dzielnicy Śródmieście.


Pełny opis projektu

Z bibliotek w Śródmieściu korzysta ok. 50 000 Czytelników, wypożyczając książki, korzystając ze stanowisk komputerowych i Internetu.

Obecny sprzęt się zestarzał, wymaga wymiany tak by sprostać oczekiwaniom użytkowników.

W 2016 roku zakupiliśmy ze środków budżetu partycypacyjnego 50 komputerów na stanowiska dla naszych Czytelników. Komputerów nie udało się zainstalować we wszystkich bibliotekach, brakuje jeszcze 33.

Największe zapotrzebowanie jest w części Śródmieścia Południowego, potrzebnych jest 17 zestawów z oprogramowaniem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu polepszyć, ułatwić i zwiększyć efektywność pracy osób korzystających ze stanowisk komputerowych i Internetu w bibliotece na terenie Śródmieścia Południowego.

Obecne zestawy mają ponad 10 lat i nie spełniają dzisiejszych standardów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Biblioteka Komputery

Wypożyczalnia Nr 7, ul. Mokotowska 26 3

Wypożyczalnia Nr 31, ul. Marszałkowska 83 3

Wypożyczalnia Nr 54, ul. Marszałkowska 9/15 6

Wypożyczalnia Nr 86, ul. Nowogrodzka 43 1

Biblioteka dla Dzieci Nr 19, ul. Litewska 11/13 4

Razem 17 x 5000 = 85 000


Całkowity koszt projektu: 85 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki