Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 12:03:20
Powrót do projektu

Utworzeniem miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej

status: Zgłoszony


Utworzenie miejsc postojowych dla mieszkańców i gości okolicznych osiedli oraz rekultywacja zdegradowanej zieleni miejskiej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1327466368675
szerokość geograficzna: 52.2360956791733

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ulica Naddnieprzańska, odcinek na wysokości Osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej Naddnieprzańska 30

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne miejsca postojowe bez ograniczeń czasowych dla mieszkańców i gości pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz osób korzystających z pobliskich punktów usługowych.


Pełny opis projektu

Wykonanie 15 prostopadłych miejsc postojowych wzdłuż ul. Naddnieprzańskiej na odcinku na wysokości Osiedla Naddnieprzańska 30, które stanowiłyby zaplecze parkingowe dla mieszkańców i gości pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz osób korzystających z pobliskich punktów usługowych.

Obecnie obszar ulega stopniowej degradacji w wyniku nieskoordynowanego, bezprawnego parkowania przez samochody osobowe i pojazdy firm dostawczych. Wykonanie miejsc postojowych uporządkowałoby organizację parkowania w tym miejscu. Głównymi elementami projektu jest zieleń niska, uzupełniona przez miejsca parkingowe wykonane z kratki ekologicznej lub kostki Bauma. Poprzez pojęcie "zieleń niska" należy rozumieć drzewa niskopienne, krzewy lub żywopłot, które wraz z wygrodzeniem skutecznie uniemożliwiłoby parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Główną ideą pomysłu było zrównoważenie liczby miejsc postojowych oraz zieleni, która jest niezwykle istotnym motywem dla ciągu ulicy Naddnieprzańskiej. Zatem miejsca postojowe powinny zostać wyraźnie wyznaczone poprzez ograniczniki parkingowe, a zieleń oddzielona wysokim krawężnikiem oraz płotkiem. Należy podkreślić, że takie zagospodarowanie terenu doskonale wpisywałoby się w urządzenie ciągu ulicy Naddnieprzańskiej. Ponadto łączyłoby w sobie zarówno aspekty estetyczne, jak i praktyczne – kilka miejsc parkingowych jest niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okolicznych osiedli. Uwzględniono również koszt wykonania odwodnienia obszaru parkingu ze względu na panujące uwarunkowania na tym obszarze (obecnie woda gromadzi się na nieuporządkowanym terenie, który został objęty niniejszym projektem).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przed Osiedlem Wspólnoty Mieszkaniowej Naddnieprzańska 30, jako jedynym w okolicy nie zapewniono miejsc

postojowych w związku z czym pojazdy są pozostawiane na terenie zielonym. Niezabezpieczony obszar ulega szybkiej i regularnej degradacji. Ponadto pojazdy nielegalnie pozostawiane w tym miejscu oprócz tego, że dewastują zieleń, stwarzają również zagrożenie, ponieważ skutecznie ograniczają widoczność osobom włączającym się do ruchu. Dodatkowo, w wyniku obfitych opadów, na obszarze będącym przedmiotem niniejszego projektu tworzą się bardzo duże kałuże, które z pewnością pogłębiają proces degradacji, jak i pogarszają wizerunek miejsca. Niniejszy projekt ma na celu usystematyzowanie sposobu organizacji korzystania z tego miejsca.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Projekt budowlany - 10 000 zł

2. Budowa miejsc postojowych - 15 szt. x 2 500 zł = 37 500 zł

3. Ograniczniki parkingowe - 15 szt. x 150 zł = 2 250 zł

4. Odwodnienie nawierzchni (2 studnie ściekowe wraz z podłączeniem, ściek (rynsztok), remont jezdni w miejscu ścieku) - 15 000 zł

5. Ziemia - wyrównanie terenu - 4 000 zł 5

6. Rośliny - 5 500 zł 6

7. Ogrodzenie - 2 800 zł


Całkowity koszt projektu: 62 77 050,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania zielenie (nie wyższy niż obecnie) - 1 500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • N30_zalaczniki.pdf