Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-06-09 13:34:09
Powrót do projektu

Orkiestra seniorów na Świętojerskiej

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje prowadzenie orkiestry, w której seniorzy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz prezentacji swoich własnych talentów. Spotkania prowadzone będą przez muzyka, który będzie współpracował z seniorami przy tworzeniu i aranżacji. Dodatkowo będzie on wsparciem dla uczestników podczas wszystkich występów.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Ul ul. Świętojerska 12a

Istotne informacje o lokalizacji

Budynek Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieści im. prof. Andrzeja Tymowskiego


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt bezpośrednio skierowany jest do osób starszych, z terenu dzielnicy Śródmieście. Spotkania orkiestry prowadzone będą dla wszystkich zainteresowanych seniorów, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Założeniem jest również prezentowanie twórczości orkiestry, dlatego obiorcami projektu są również inne osoby dorosłe, rodziny z dziećmi i wszyscy, którzy będą zainteresowani udziałem w koncertach.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada prowadzenie orkiestry dla seniorów. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i prowadzone będą przez muzyka. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności gry na instrumentach. Podczas spotkań seniorzy przygotowywać będą utwory, które składać się będą na całe koncerty lub zabawy taneczne. Do prowadzenia zajęć konieczny jest zakup instrumentów oraz zatrudnienie muzyka.

W drugiej kolejności seniorzy będą mieli możliwość prezentacji przygotowanego przez siebie materiału. Projekt zakłada przeprowadzenie 5 koncertów – przygotowanych na różne okazje oraz 3 zabawy taneczne, również o różnej tematyce. Do przeprowadzenia zabaw tanecznych niezbędna będzie promocja wydarzeń oraz zakup drobnego poczęstunku na spotkania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzebę aktywizacji seniorów, poprzez prowadzenie orkiestry dla osób starszych. W Warszawie coraz więcej jest osób w wieku 60+, natomiast w dzielnicy Śródmieście to około jednej trzeciej mieszkańców. Bardzo ważne jest zapewnienie aktywności osób starszych, poprzez umożliwienie rozwoju ich zainteresowań i pasji. Projekt umożliwia realizację tych założeń oraz aktywny udział seniorów w życiu kulturalnym i edukacyjnym. Dodatkowo sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku seniora, poprzez organizację koncertów w których wezmą udział wszystkie grupy wiekowe. Dzięki organizacji zabaw tanecznych projekt będzie przyczyniał się także do aktywizacji ruchowej seniorów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup niezbędnych instrumentów – 10 000 zł

Akompaniament – 8 występów x 200 zł = 1 600 zł

Akompaniament – 8 prób x 100 zł = 800 zł

Transport instrumentów na występy – 8 x 100 zł = 800 zł

Zakup drobnego poczęstunku – 8 wydarzeń x 400 zł = 3 200 zł
Całkowity koszt projektu: 16 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki