Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 22:34:22
Powrót do projektu

Łączymy Parki

status: Zgłoszony


Kontynuacja zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji BP

Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R. Kozłowskiego w jeden duży park!

W tym roku chcielibyśmy stworzyć aleję spacerową (która będzie łączyła oba parki) i wzdłuż niej zasadzić roślinność, Więcej informacji na stronie www.laczymyparki.pl

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.024833321571350248333215714
szerokość geograficzna: 52.160540735866351605407358663

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ursynów Północny, teren tzw Olkówka, w okolicy ul Puszczyka, Wiolinowa, działka 32 i 33 z obrębu 11008

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren będzie ogólnodostępnym parkiem


Pełny opis projektu

W tegorocznym etapie projektu "Łączymy Parki" chcemy, by miasto zbudowało alejkę spacerową na Olkówku.

Alejka o szerokości 2m, w kierunku północ-południe od północnej granicy działki 33 (ciągu pieszo jezdnego przy budynku Puszczyka 18) do działki 30/2 (południowy kraniec nowego parkingu).

Alejka byłaby wykonana z nawierzchni mineralnej (przepuszczającej wodę), wygodnej dla pieszych i wózków dziecięcych i bardzo estetycznej. Wzdłuż tej alei chcemy posadzić roślinność (derenie, tawuły, trawy ozdobne, trzcinnik ostrokwiatowy, śmiałek darniowy, oraz kilka drzew: klony pospolite oraz platany)

Dodatkowo planujemy ustawić ławki i kosze na śmieci, najlepiej takie same, jak te ustawione w ramach poprzednich etapów, by park tworzył wizualnie spójną całość.

W ten sposób stworzylibyśmy ciąg spacerowy przecinający teren pomiędzy placem zabaw z dinozaurami, a terenem, który zostanie wykorzystany pod inwestycję mieszkaniową "Wiolinowy Pasaż" (przy Domu Sztuki).

Taka aleja byłaby realnym połączeniem, ciągiem umożliwiającym spacer (bez kolizji z ruchem samochodowym czy rowerowym) wzdłuż łąk na terenie tzw Olkówka.

Chcemy by posadzona roślinność korespondowała z istniejącą już roślinnością w obu parkach oraz na terenie Olkówka, a także by była ona dobrym siedliskiem dla ptaków.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warszawa potrzebuje terenów zielonych

-w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest tu park

-realizacja projektu jest tania

-park generuje niskie koszty eksploatacyjne

-park daje dużo korzyści mieszkańcom

-inwestując w park inwestujemy w swoje zdrowie

-inwestując w park sprawiamy, że Ursynów jest atrakcyjniejszy dla mieszkańców i (potencjalnych mieszkańców)

-tworząc park tworzymy przestrzeń publiczną, której na Ursynowie jest coraz mniej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Alejka spacerowa z powierzchni mineralnej 460m2 x 130zł= 59 800zł

Platany, obwód pnia 20-25cm 2 szt x 3500zł= 7000zł

klony, obwód pnia 16-18cm 10 szt x2000zł= 20 000zł

Roślinność: 60 000zł

derenie (Dereń biały odmiana syberyjska, dereń świdwa odm. 'Midwinter Fire') 120szt

tawuła Van Houtte'a (wysokość docelowa do 2m białe kwiaty wiosną)- 40 szt

trzcinnik ostrokwiatowy w odmianach - 225 sztuk

śmiałek darniowy - 175 sztuk

Ławki z oparciem 4 szt x 2000zł=8000zł

kosze na śmieci 4 szt x 1000zł=4000zł

Przygotowanie projektu 25 000zł


Całkowity koszt projektu: 183 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania- 20 000

utrzymanie zieleni- 20 000


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • łaczymy parki - koncepcja.pdf