Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:20:21
Powrót do projektu

Łączymy Parki

status: Zgłoszony


Kontynuacja zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji BP

Połączmy parki Ursynowa Północnego - Park im. Jana Pawła II i Park R. Kozłowskiego w jeden duży park!

W roku 2018 proponujemy nasadzenie roślinności ozdobnej i remont chodnika na terenie tzw. Olkówka.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0248333215714
szerokość geograficzna: 52.1605407358663

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Ursynów Północny, teren tzw Olkówka, w okolicy ul Puszczyka, Wiolinowa, działka 32 i 33 z obrębu 11008

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren będzie ogólnodostępnym parkiem


Pełny opis projektu

W ramach projektu "Łączymy Parki" na 2018 rok proponujemy:-nasadzenia roślinności ozdobnej,

-remont chodnika biegnącego od bloków Puszczyka 12 i Puszczyka 14 w kierunku metra,

-ustawienie nowych ławek, koszy na śmieci

-wymianę latarni wzdłuż chodnika na nowe

-ułożenie 3 nowych i remont starych progów zwalniających na ciągu pieszo-jezdnym od ul Surowieckiego do płd krańca parkingu przy boisku na ul. PuszczykaRoślinność powinna nawiązywać do istniejącej roślinności w parku Jana Pawła II oraz w parku im. Romana Kozłowskiego, w załączniku obowiązujący projekt nasadzeń - do zweryfikowania.

Chcemy, by ławki ławki i kosze na śmieci były takie same, jak te ustawione w ramach poprzednich etapów, by park tworzył wizualnie spójną całość.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warszawa potrzebuje terenów zielonych

-w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest tu park

-park daje dużo korzyści mieszkańcom

-park generuje niskie koszty eksploatacyjne

-inwestując w park inwestujemy w swoje zdrowie

-inwestując w park sprawiamy, że Ursynów jest atrakcyjniejszy dla mieszkańców i (potencjalnych mieszkańców)

-tworząc park tworzymy przestrzeń publiczną, której na Ursynowie jest coraz mniej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik/alejka spacerowa 85 000zł

Platany, obwód pnia 20-25cm 2 szt x 3500zł= 7000zł

klony, obwód pnia 16-18cm 12 szt x2000zł= 24 000zł

Roślinność ozdobna: 40 000zł Przykładowa roślinność: derenie (Dereń biały odmiana syberyjska, dereń świdwa odm. 'Midwinter Fire', odm. "Winter Beauty"), tawuła Van Houtte'a (wysokość docelowa do 2m białe kwiaty wiosną) trzcinnik ostrokwiatowy w odmianach, śmiałek darniowy

bluszcz pospolity – 736 sztuk

dereń rozłogowy odm. ‘Flaviramea’ – 36 sztuk

pięciornik krzewiasty odm. ‘Sommerflow’ – 171 sztuk

pęcherznica kalinolistna ‘Tilden Park’ – 88 sztuk

świdośliwa odm. Ballerina – 34 sztuki

Dereń Świdwa odm "Winter Beauty"- 80 sztuk

rekultywacja trawnika 7000zł

Ławki z oparciem 4 szt x 2000zł=8000zł

kosze na śmieci 5 szt x 1000zł=5000zł

Latarnie parkowe LED 6szt x10000zł=60000zł

remont i instalacja progów 5000zł


Całkowity koszt projektu: 239 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania- 20 000

utrzymanie zieleni- 20 000


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • laczymy parki_21_03_2017.pdf
  • Projekt nasadzeń.pdf