slacek - zmiany z 2017-05-31 08:52:31
Powrót do projektu

Bezpieczna droga do szkoły

status: Zgłoszony


Wykonanie progów zwalniających przed przejściami dla pieszych, po których poruszają się dzieci.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9386593103409
szerokość geograficzna: 52.270285221838

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ulica ul. Kochanowskiego (odc. Rudnickiego - Reymonta)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulica Kochanowskiego jest drogą publiczną.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie 12 progów wyspowych w celu spowolnienia ruchu w rejonie przejść dla pieszych.-------------------------------

Uwagi weryfikatora: Zgodnie z opinią Biura Polityki Mobilności i Transportu montaż progów byłby możliwy pod warunkiem uwzględnienia rozwiązań uniemożliwiających przejazd pojazdów pomiędzy wyspowymi progami zwalniającymi. Montaż trwałych elementów uniemożliwiających przejazd polegałby na montażu wysp kanalizujących lub zwężeniu jezdni co prowadziłoby do likwidacji miejsc parkingowych z uwagi na niezapewnienie przestrzeni manewrowej przy parkowaniu prostopadłym. Zastosowanie oznakowania poziomego także skutkowałoby takimi ograniczeniami. Realizacja projektu wiązać się będzie z likwidacją części miejsc parkingowych na wysokości zamontowanych progów wyspowych i tym samym ograniczy ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Kochanowskiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie ulica Kochanowskiego stanowi objazd dla skrzyżowania Gen. Maczka/Powstańców Śląskich. Wielu kierowców zapomina, że jest to ulica lokalna. Przy ulicy znajdują się parkingi, z których ciężko wyjechać, ponieważ samochody jeżdżą bardzo szybko. Ulicę przecinają przejścia dla pieszych, które są wykorzystywane przez dzieci uczęszczające do SP289. Często zdarza się, że kierowcy nie ustępują pierwszeństwa pieszym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 progów zwalniających - 12x2 500 zł=30 000,00 zł

projekt organizacji ruchu - 2 000,00 zł

Dodatkowe oznakowanie - 5 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 37 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • progi-koch.pdf