Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-01 11:58:01
Powrót do projektu

Skałka wspinaczkowa

status: Zgłoszony


Postawienie wolnostojącej ścianki wspinaczkowej, imitującej skałę.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Plac zabaw między ul. Brzezińską , a ul. Henrykowską, działka nr 19/2 obręb 41706 4-17-06.

Istotne informacje o lokalizacji

działka nr 19/2 obręb 41706


Klasyfikacja projektu

  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ze ścianki będzie można korzystać cały czas. Dodatkowo w weekendy będzie można skorzystać z pomocy instruktora.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę ścianki wspinaczkowej,wyglądem przypominającej skałę. Jej wysokość będzie wynosiła trzy metry. Różne kąty nachylenia spowodują, że ze ścianki będą mogli korzystać zarówno początkujący, jak i profesjonaliści. Podłoże będzie wykonane z miękkiej powierzchni, która będzie amortyzowała ewentualne upadki. W weekendy w godz. 10-18 mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy instruktora.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu promocję zdrowego trybu życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt montażu trzymetrowej ścianki - 80 000 zł.

Koszt montażu powierzchni amortyzujacej - 20 000 zł.

Wynagrodzenie dla instruktora - 20 tys zł.

Zakup podstawowego wyposażenia, bieżąca konserwacja i wykonanie tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania ze ścianki 10 000,00zł


Całkowity koszt projektu: 130 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji, wymiana uchwytów, przeglądy techniczne - ok. 1000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki