Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 12:24:16
Powrót do projektu

Ursynowskie Murale

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowych grafik (murali) na ścianach ursynowskich budynków, będących w zarządzaniu ursynowskich spółdzielni. Jego celem jest ożywienie ursynowskiego pejzażu oraz publiczna ekspozycja miejskiej sztuki na terenie dzielnicy.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Magellana 21

ul. Polinezyjskiej 126

ul. Teligi 2

Istotne informacje o lokalizacji

Bloki znajdujące się na terenie SMB "Na Skraju" przy ul. Magellana 21, ul. Polinezyjskiej 12 6 i ul. Teligi 2.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • street art

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zaletą projektu jest fakt, że nie jest w żaden sposób obwarowany żadnymi przepisami tj. godzinami otwarcia, zasadami korzystania, warunkami uczestnictwa, etc. Murale na ścianach budynków są projektem całkowicie dostępnym i otwartym dla wszystkich; ich dobra ekspozycja zakłada, że będą widoczne nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, ale także dla wszystkich osób przejeżdżających przez Ursynów.


Pełny opis projektu

Projekt "Ursynowskie Murale" zakłada realizację trzech wielkoformatowych grafik na ścianach budynków mieszących się na terenie dzielnicy. Murale w naszej dzielnicy to projekt obywatelski wnoszący element sztuki do przestrzeni publicznej. Jego celem jest nie tylko kulturalna dekoracja przestrzeni Ursynowa, ale również stworzenie jednego ze znaków rozpoznawczych naszej dzielnicy, budowanie więzi mieszkańców z otoczeniem oraz uprzyjemnienie czasu, który spędzamy w swojej "lokalnej ojczyźnie".

Szczegółowe informacje nt. przebiegu projektu zamieszczane będą na profilu FB "Ursynowskie Murale".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt URSYNOWSKIE MURALE to przede wszystkim:

- ożywienie miejskiego pejzażu dzielnicy,

- wypełnienie estetycznych braków w architekturze i przestrzeni publicznej na Ursynowie,

- nadanie dzielnicy kulturalnego, inspirującego, wielkomiejskiego charakteru,

- uprzyjemnienie mieszkańcom Ursynowa czasu spędzanego w przestrzeni publicznej,

- stworzenie znaków rozpoznawalnych dzielnicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe wyceny:

- przygotowanie projektów graficznych

- rusztowanie (transport, montaż/demontaż, dzierżawa, siatki zabezpieczające)

- farby i grunt

- materiały malarskie (pędzle, wałki, piony, sznurki, kuwety, spraye, etc)

- szablony i wydruki projektów

- kierownik projektu

- malarze (wynagrodzenie, ubezpieczenie od wypadków, diety)Planowana całkowita powierzchnia ścian budynków: ok. 1000 m2

Sumaryczny koszt produkcji 1 m2: 150 zł


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Remont / naprawa / konserwacja / renowacja ściany.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki