Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:09:21
Powrót do projektu

Nieodpłatne zajęcia naukowe uniwersytetu dziecięcego w Klubie Kultury "Gocław"

status: Zgłoszony


Organizacja nieodpłatnych warsztatów i pokazów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Klubie Kultury Gocław przy. ul. Abrahama 10.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0874135496851520874135496852
szerokość geograficzna: 52.22693830325804226938303258

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Klub Kultury "Gocław", ul. Abrahama 10

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą odbywały się Klubie Kultury "Gocław", w przystosowanych do tego pomieszczeniach


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W projekcie będę mogły uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodzice (w pokazach rodzinnych). Przyjmowane będą dzieci spełniające kryterium wiekowe w kolejności zapisu do wyczerpania limitu miejsc.

Udział - nieodpłatny

Informacja o naborze będzie publikowana na stronach dzielnicy, organizatora, KK "Gocław", w serwisach ogólnodostępnych poświęconych imprezom dla dzieci oraz w formie plakatów.


Pełny opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.

Przewidywane tematy:warsztaty małych grupach warsztatowych (do 20 osób), 10 tematów po 2 grupy, raz w miesiącu, w roku szkolnym, razem 20 jednostek:

1. biologia (botanika)

2. biologia (kręgowce)

3. inżyniera/technologia

4. historia

5. chemia

6. astronomia

7. fizyka

8. geografia/podróże

9. medycyna/fizjologia człowieka

10.archeologiaPokazy w większych grupach (do 60 osób, tu uczestniczyć mogą również rodzice) 6 spotkań, po 3 w semestrze:

1. paleontologia

2. zoologia

3. historia

4. fizyka

5. chemia

6. geografia/podróżeKiedy? W czasie roku szkolnego, w godzinach popołudniowych lub w soboty (do ustalenia z KK "Gocław")Czas trwania spotkań: 60-90 minut.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pod względem wyników w nauce uczniowie szkół podstawowych dzielnicy PP znajdują się dopiero na 13 dopiero miejscu w Warszawie, uzyskując wyniki z testu szóstoklasisty poniżej średniej w woj. mazowieckim (OKE w Warszawie, "Średnie wyniki w dzielnicach Warszawy"). Widać więc potrzebę zachęcenia ich do rozwijania wiedzy i rozwijania ich zainteresowań naukowych.

Lokalizacja zajęć przyciąga i oswaja dzieci z życiem kulturalnym, czyniąc z KK "Gocław" również miejsce żywego spotkania z naukowcami i pasjonatami.

Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych. Zaproszenie rodziców na niektóre ze spotkań stwarza okazję do konstruktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Organizacja 20 warsztatów o łącznym koszcie 8000 zł, t.j. 400 zł za jedną jednostkę warsztatową (w tym honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka ) - 8000 zł- o zmiennych proporcjach)

2. Organizacja 6 pokazów o łącznym koszcie 6000 zł, t.j. 1000 zł za jeden pokaz (w tym zawierają się honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka) - 6000 zł

3. Projekt, druk i dystrybucja plakatów - 500 zł

Razem 14500 zł.


Całkowity koszt projektu: 14 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki