Autor projektu - zmiany z 2017-03-19 09:47:19
Powrót do projektu

NVC, czyli komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów w ursynowskich szkołach dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Jest to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie Ursynowa Północnego

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt przeprowadzony zostanie w salach zlokalizowanych w danej, zainteresowanej udziałem w projekcie, szkole.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • nauczyciele

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W warsztatach udział wezmą nauczyciele, rodzice i uczniowie z ursynowskich szkół publicznych, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W przypadku większego zainteresowania niż liczba dostępnych miejsc (do 20 osób na warsztacie), decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty zrealizowane zostaną w terminach i czasie dogodnym dla osób zainteresowanych, np. w dni powszednie w godzinach popołudniowych, umożliwiających udział osobom pracującym.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie 60 warsztatów w ursynowskich szkołach publicznych dotyczących metody Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC). Jest to sposób porozumiewania się, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. NVC jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

- empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem

oraz

- szczere wyrażenie siebie.

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia (pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie. Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętność porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby. Jest to droga to budowania kultury dialogu, współpracy, kapitału społecznego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koncepcja warsztatów – 2 500 zł

Koordynator projektu – 3000 zł

Przeprowadzenie warsztatów – 12 szkół *1 warsztat 60 warsztatów * 400 zł = 4 800 24 000

Plakaty w szkołach - 700 zł


Całkowity koszt projektu: 11 00030 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki