Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 00:59:20
Powrót do projektu

Zielona zatoka

ZIELONA ZATOKA

status: Zgłoszony


Projekt polega na zazielenieniu i utworzeniu mini skweru na działce o powierzchni ok 400 m kw w rejonie Al. Wilanowskiej i ul. Kieślowskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0796958953142170796958953142
szerokość geograficzna: 52.166621336079151666213360792

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Wilanowska 5

Istotne informacje o lokalizacji

Realizacja skweru byłaby wykonana na części działki 45/14 obrębu 11015, która jest własnością m. st. Warszawy i w obowiązującym planie zagospodarowania przeznaczona jest na zieleń publiczną.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie na tym terenie 10 drzew, wykonanie łagodnego zejścia ze ścieżki rowerowej na dwóch krańcach skweru, ustawienie 4 ławek i koszy na odpadki oraz obsadzenie "skarp" krzewami zimozielonymi (np kosodrzewiną). Byłoby to zarówno miejsce dla mieszkańców okolicy, jak również osób korzystających ze ścieżki rowerowej do Powsina.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Wilanowie powinno powstać wiele takich miejsc - skwerów i mikroskwerów, co będzie miało walory zarówno krajobrazowe, użytkowe i środowiskowe. Wobec braku terenu na duży park, na obecnym etapie rozwoju dzielnicy konieczne jest tworzenie tego typu miejsc.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

4 ławki z montażem - 6000 zł

10 drzew z pielęgnacją - 30000 zł

4 kosze na odpadki z montarzem- 2500 zł

stojak rowerowy - 500 zł

100 krzewów kosodrzewiny z roczną pielęgnacją - 10000 zł

alejka wewnętrzna żwirowa (ok 50 m kw) - 5000 zł

budowa dwóch zejść - ok 5000 zł


Całkowity koszt projektu: 59 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

utrzymanie zieleni, konserwacja ławek i koszy na odpadki


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • Zielona zatoka własność.jpg
  • Zielona zatoka.jpg
  • zielona zatoka noc.JPG