Autor projektu - zmiany z 2017-03-13 13:56:13
Powrót do projektu

Czytanie na Dywanie - cykl spotkań dla dzieci w bibliotece

status: Zgłoszony


Spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin, podczas których czytane będą książki, a następnie wykonywana praca tematyczna do tekstu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9727770090103159727770090103
szerokość geograficzna: 52.2061109139578

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 5

ul.Grójecka 109

02-120 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, w budynku biblioteki publicznej, który jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą bezpłatne.


Pełny opis projektu

Projekt "Czytanie na Dywanie" przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Przez cały 2018 rok odbędzie się 41 spotkań. Zajęcia przebiegają niejako dwuetapowo. Pierwszym jest głośne czytanie krótkiego tekstu, drugą część stanowią warsztaty plastyczne, tematycznie dopasowane do tekstu. Celem tych spotkań jest rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, promowanie literatury pięknej wśród najmłodszych oraz biblioteki, jako miejsca przyjaznego dla rodzin z dziećmi na Ochocie. Różnorodność prac plastycznych rozwija wyobraźnię i pomysłowość u dzieci, wyrabia u nich wrażliwość na sztukę oraz umiejętność radzenia sobie z każdym zadaniem. Uczestnictwo całych rodzin (rodziców, rodzeństwa itp.) powoduje, że dowiadują się one o innych, ciekawych sposobach spędzania wolnego czasu. Zajęcia rozwijają również więzi przyjaźni wśród rówieśników, integrują zarówno dzieci jak i rodziców czy opiekunów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głośne czytanie pobudza ciekawość świata, rozwija wyobraźnię, uczy myślenia, ćwiczy koncentrację oraz rozwija umiejętność słuchania. Sprawia, że dzieci lepiej się uczą, łatwiej przyswajają nowe wiadomości. Realizacja projektu w lokalu biblioteki sprawia, że przedstawia się ona jako bezpłatna alternatywa dla komercyjnych miejsc spędzania wolnego czasu. Dzięki uczestnictwu całych rodzin w spotkaniach pogłębiają się więzi rodzinne, a dzięki obecności rówieśników dzieci łatwiej się socjalizują. Rodzice natomiast mają możliwość spotkań i wymiany poglądów z osobami w podobnej do nich sytuacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1000 dywan (ok. 3m x 4m )

40 zł x 41 spotkań = 1640 zł materiały plastyczne (kleje, nożyczki, papiery kolorowe, filce, pianki poliuretanowe, farby, bloki, ozdoby styropianowe itp.)

260 zł = 260 zł poczęstunek Dzień Dziecka i rezerwa

2 x 150 zł = 300 zł drobne upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia

300 promocja projektu (plakaty, ulotki itp.)

Książki do czytanie będą wypożyczane z biblioteki i czytane przez bibliotekarki w godzinach ich pracy.
Całkowity koszt projektu: 3 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki