Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 22:13:21
Powrót do projektu

Nieodpłatne warsztaty uniwersytetu dziecięcego w Centrum Promocji Kultury dzielnicy Praga Południe

status: Zgłoszony


Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0751891136169
szerokość geograficzna: 52.2470436544608

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Centrum Promocji Kultury dz. Praga Południe, ul. Podskarbińska 2

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą odbywały się Centrum Promocji Kultury dz. Praga Pd, przy ul. Podskarbińskiej, w przystosowanych do tego pomieszczeniach.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W projekcie będę mogły uczestniczyć dzieci w wieku 7-12 lat oraz ich rodzice (w pokazach rodzinnych). Przyjmowane będą dzieci spełniające kryterium wiekowe w kolejności zapisu do wyczerpania limitu miejsc.

Udział - nieodpłatny

Informacja o naborze będzie publikowana na stronach dzielnicy, organizatora - CPK przy ul. Podskarbińskiej, w serwisach ogólnodostępnych poświęconych imprezom dla dzieci oraz w formie plakatów.


Pełny opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.Przewiduje się spotkania w małych grupach warsztatowych (do 20 osób) i większych grupach (do 70 osób) - tu uczestniczyć mogą również rodzice małych studentów.Miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul.Podskarbińska 2

Kiedy? W czasie roku szkolnego, ewentualnie również w czasie wakacji i ferii (jeśli będzie zainteresowanie).

Liczba spotkań: 25 tematów w grupach do 20 osób, po dwie grupy na temat (razem 50 warsztatów)

oraz

5 spotkań w dużej grupie do ok 70 osób (dzieci + rodzice).

Czas trwania spotkań: 60-90 minut.

Przewidywane tematy:Pokazy dla dzieci i rodziców ( 5):

1.chemia

2. zoologia

3. geografia - podróże

4. fizyka

5. historiaWarsztaty (25)

1. historia (średniowiecze)

2. historia (starożytność)

3. chemia

4. filozofia (starożytni filozofowie)

5. matematyka (miary i wagi)

6. biologia (botanika)

7. biologia (zoologia - bezkręgowce)

8. biologia (zoologia - kręgowce)

9. biologia (botanika)

10. geografia (rzeźba terenu)

11. geografia (zjawiska pogodowe, klimat)

12. archeologia

13. medycyna

15. fizjologia człowieka

16. inżynieria (wybrana dziedzina 1)

17. inżynieria (wybrana dziedzina 2)

18. geologia

19. fizyka (ciało stałe)

20. fizyka (promieniowanie)

21. fizyka (niskie temperatury)

22. podróże (Azja)

23. podróże (Ameryka)

24. muzyka

25. wybrana dziedzina sztuk plastycznych
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pod względem wyników w nauce uczniowie szkół podstawowych dzielnicy P.Pd znajdują się dopiero na 13 miejscu w Warszawie, uzyskując wyniki z testu szóstoklasisty poniżej średniej w woj. mazowieckim (OKE w Warszawie, "Średnie wyniki w dzielnicach Warszawy"). Widać więc potrzebę zachęcenia ich do rozwijania wiedzy i rozwijania ich zainteresowań naukowych.

Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych. Zaproszenie rodziców na niektóre ze spotkań stwarza okazję do konstruktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Organizacja 50 warsztatów na 25 tematów o łącznym koszcie 20 000 zł.

Koszt jednej jednostki warsztatowej, na który składać się będą honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka = 400 zł

2. Organizacja 5 pokazów o łącznym koszcie 5000 zł.

Koszt jednego pokazu, na który będą się składać honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka = 1000 zł

3. Projekt, druk i dystrybucja plakatów - 500 zł

Razem 2540025500


Całkowity koszt projektu: 25 400500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki