Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 10:03:23
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów dla rowerów oraz przywróceniu dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.887498855590828874988555908
szerokość geograficzna: 52.189727031235591897270312356

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Kompanii Kordian, Drzymały

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

1. Wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na ulicy Kompanii Kordian poprzez modyfikację oznakowania drogowego. Poszerzenie jezdni w miejscach, gdzie szerokość jest mniejsza niż 9m.

2. Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Drzymały (odcinek Kompanii Kordian - Sosnkowskiego) poprzez dodanie tabliczek T-22 (nie dotyczy rowerów) pod odpowiednimi znakami. Wyznaczenie pasa rowerowego nie jest konieczne, gdyż ulica posiada fizyczne ograniczenie prędkości do 30 km/h.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się po Ursusie rowerem, zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych jak i podróżujących samochodem. Przy 1,84 km jezdni powstaną trasy bezpieczne dla rowerzystów. Rowerzyści dostają własną przestrzeń do jazdy. Ruch rowerowy zostaje odseparowany od samochodowego.

Na drogach o umiarkowanym ruchu samochodów pasy rowerowe są bezpieczniejsze od tradycyjnych dróg rowerowych, gdyż rowerzysta jest lepiej widoczny dla kierowcy, szczególnie na skrzyżowaniach.

Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały skróci dojazd rowerem w niektórych relacjach, w szczególności do Parku Czechowickiego, który jest popularnym celem podróży rowerowych.

Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.Kompanii Kordian

Obustronne pasy rowerowe: 1 km x 140 tys. zł/km = 140 tys. zł

2. Drzymały

Oznakowanie dla ruchu dwukierunkowego dla rowerów: 5 tys. zł.

3. Dokumentacja projektowa: 15 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 160 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus.png