Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Wydział Infrastruktury - zmiany z 2017-04-05 11:43:05
Powrót do projektu

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt będzie polegał na przywróceniu dwukierunkowego ruchu rowerowego . na ulicy Drzymały

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.8874988555908
szerokość geograficzna: 52.1897270312356

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

Kompanii Kordian, Drzymały

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu1. Wyznaczenie obustronnych pasów rowerowych na ulicy Kompanii Kordian poprzez modyfikację oznakowania drogowego. Poszerzenie jezdni w miejscach, gdzie szerokość jest mniejsza niż 9m. 2.

Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Drzymały (odcinek Kompanii Kordian - Sosnkowskiego) poprzez dodanie tabliczek T-22 (nie dotyczy rowerów) pod odpowiednimi znakami. Wyznaczenie pasa rowerowego nie jest konieczne, gdyż ulica posiada fizyczne ograniczenie prędkości do 30 km/h.Oprócz tabliczek na wlotach powinny się znaleźć fragmenty pasa rowerowego a od strony ulicy gen Sosnkowskiego wyspa kanalizująca ruch.


Uzasadnienie dla realizacji projektuProjekt ułatwi poruszanie się po Ursusie rowerem, zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych jak i podróżujących samochodem. Przy 1,84 km jezdni powstaną trasy bezpieczne dla rowerzystów. Rowerzyści dostają własną przestrzeń do jazdy. Ruch rowerowy zostaje odseparowany od samochodowego. Na drogach o umiarkowanym ruchu samochodów pasy rowerowe są bezpieczniejsze od tradycyjnych dróg rowerowych, gdyż rowerzysta jest lepiej widoczny dla kierowcy, szczególnie na skrzyżowaniach.

Przywrócenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicy Drzymały skróci dojazd rowerem w niektórych relacjach, w szczególności do do/z Parku Czechowickiego, który jest popularnym celem podróży rowerowych.

Projekt jest zgodny ze "Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne".


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1.Kompanii Kordian Obustronne pasy rowerowe: 1 km x 140 tys. zł/km = 140 tys. zł 2. Drzymały Oznakowanie dla ruchu dwukierunkowego dla rowerów: 5 tys. zł. 3. Dokumentacja projektowa: 15 tys. zł

Koszt wyspy kanalizującej 4 000,00 zł.

oznakowanie poziome 2 000,00 zł.

oznakowanie pionowe 500,00 zł.

koszt projektu organizacji ruchu 2 500,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja, sprzątanie


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

ZałącznikiUsprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Ursus

  • ul. Drzymały.png