Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-25 16:48:25
Powrót do projektu

Rozbudowa Parku Biegacza

status: Zgłoszony


W 2017 roku na terenie Parku Bródnowskiego powstanie pierwszy w Polsce Park Biegacza.http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/7,149627,21117146,powstanie-pierwszy-w-polsce-park-dla-biegaczy-brzmi-kuszaco.htmlProjekt uzyskał prawie 1000 głosów w budżecie partycypacyjnym i zajął drugie miejsce w dzielnicy. W planach na 2018 rok jest rozbudowa dopiero tworzącej się inwestycji.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.037391424179077
szerokość geograficzna: 52.28998948129175

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Bródnowski

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z Parku Biegacza będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec, zostanie wyznaczone miejsce gdzie można się spotkać z innymi biegaczami, tablica informacyjna z opisem i rysunkiem trasy biegowej. Tablica będzie informować o inicjatywie i zachęcać do uczestnictwa w co tygodniowej, darmowej i zorganizowanej aktywności fizycznej. Uczestnikami parkrun są dorośli, młodzież, dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne (na wózkach inwalidzkich) oraz zwierzęta (psy). Oznaczenia na trasie będą ogólnodostępne i bezwarunkowe.


Pełny opis projektu

W ramach pierwszego etapu Park Biegacza wzbogaci się o oznakowaną trasę i tablicę informacyjną z mapką trasy oraz informującą o co sobotniej inicjatywie biegowej parkrun.Projekt na 2018 rok przewiduje stworzenie w parku napowietrznej szatni z ławkami oraz szafkami, które będą otwierane za pomocą karty magnetycznej. Dodatkowo oprócz poziomego oznakowania trasy biegowej przewidziane jest zamontowanie drewnianych słupków z kierunkiem trasy oraz oznaczeniem kilometrowym.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Idea i projekt Parku Biegacza ma na celu promocję aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy. Skupione na terenie dzielnicy inicjatywy biegowe zyskają przyjazną infrastrukturę sportową.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt i wykonanie napowietrznej szatni wraz z szafkami magnetycznymi - 100 000 zł

projekt i wykonanie pionowego oznakowania trasy biegowej ( drewniane słupki z tabliczką) - 10 000 złotych


Całkowity koszt projektu: 110 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • szatnia.jpg
  • Trasa oznakowanie.jpg
  • trasa park.JPG