ZGN Praga Południe - zmiany z 2017-04-13 13:32:13
Powrót do projektu

Podwórko przy ulicy Międzyborskiej 78

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Remont nawierzchni na podwórku między budynkami: Suchodolska 24, Cyraneczki 1, Międzyborska 78 i Międzyborska 80. Uzupełnienie brakujących fragmentów przylegających chodników oraz remont tych chodników tam gdzie ich stan tego wymaga.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Podjazd prowadzący od ulicy Międzyborskiej na podwórko Podwórko między budynkami: Suchodolska 24, Cyraneczki 1, Międzyborska 78 i Międzyborska 80, w obrębie działki nr 70

Istotne informacje o lokalizacji

Teren publiczny należący do m. st. Warszawy,


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ogólnodostępnego obszaru pomiędzy czterema budynkami, w pełni znajdującego się na działkach należących do m.st. Warszawy, stanowiącego wjazd na podwórko. Z jednej strony obszar realizacji projektu przylega do altany śmietnikowej stojącej również na terenie miejskim, ale dzierżawionej przez okoliczne wspólnoty mieszkaniowe.


Pełny opis projektu

Pełny opis projektu

Proponujemy:

1) wymianę nawierzchni podwórka przy ulicy Międzyborskiej, między budynkami 78 a 80, w kierunku budynku Suchodolska 24, z obecnej co najmniej 50-letniej połamanej trylinki na nową kostkę betonową

2) remont / wymianę krawężników wokół wskazanego obszaru

3) wymianę starego chodnika wzdłuż szczytu budynku Międzyborska 78 pomiędzy dwoma fragmentami, które wyremontowano w 2016 roku. Część chodnika pominięto w remontach i nadal jest stary i nierówny

4) uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika przy altanie śmietnikowej - obecnie by do niej dojść od strony budynku Suchodolska 24 trzeba albo lawirować między parkującymi samochodami albo brnąć kilka metrów po błocie / trawie

5) wymianę starej, bardzo pofałdowanej nawierzchni asfaltowej przylegającej do altany śmietnikowej na kostkę betonową.

Całkowita powierzchnia do wymiany obejmuje, podwórko, chodnik i nawierzchnię przy altanie to obszar 290m2Szczególy zawiera załączony rysunek poglądowy


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów w już przeprowadzonych remontach. Przylegające podwórko zostało wyremontowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2016, również chodniki przy Międzyborskiej są nowe. Na ich tle trylinkowa, co najmniej 60-letnia nawierzchnia podjazdu, dodatkowo powykrzywiana przez korzenie drzew, wygląda tragicznie i grozi pieszym połamaniem nóg a samochodom kłopotami z zawieszeniem. Dodatkowo fragment pobliskiego chodnika nie został ujęty w żadnym z dwóch wymienionych remontów i teraz dwa nowe chodniki są połączone przez ok 10m bieżących połamanych 50-letnich płyt. Innego fragmentu chodnika po prostu brakuje. Po wykonaniu tego projektu cały ten obszar będzie wyglądał spójnie i estetycznie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

projekt wymaga wymiany ok 290 m2 różnorodnej nawierzchni na kostkę betonową. Koszt metra kw. według informacji uzyskanej w rozmowie z ZGN:180zł290 *180 = 52 200


Całkowity koszt projektu: 52 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • rysunek poglądowy.jpg