Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 11:55:07
Powrót do projektu

Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci na Zaciszu

status: Zgłoszony


Cykl koncertów i warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku 4-13 lat, rozwijających ich zainteresowania i kształtujących postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.07150268548139
szerokość geograficzna: 52.28341341193151

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Dom Kultury "Zacisze" - ul. Blokowa 1

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt będzie realizowany w samorządowej instytucji kultury, która udostępnia swoje zasoby lokalowe do przeprowadzenia koncertów i warsztatów dla dzieci. W budynku znajduje się m.in. sala widowiskowa, pracownia plastyczna/ceramiczna, sala edukacyjna. Miejsce jest przystosowane dla małych dzieci (np. posiada odpowiedni sanitariat). Teren i budynek DK Zacisze są własnością m.st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt kierowany jest do dzieci z Zacisza w wieku 4-13 lat. O udziale w koncertach i/lub zajęciach warsztatowych będzie decydowała kolejność zapisu i obioru potwierdzenia. Maksymalna liczba dzieci na jednym koncercie to 150, a na warsztatach 15. Łączna max. liczba uczestników 750 (koncerty) i 600 (warsztaty), w sumie 1350.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest edukowanie dzieci w dziedzinie kultury od najmłodszych ich lat; wspieranie ich rozwoju; pobudzanie kreatywności; rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach artystycznych (plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, manualne), koncertach i spektaklach muzycznych.

W ramach projektu dzieci z Zacisza będą mogły bezpłatnie korzystać z oferty kulturalnej, w kreatywny, mądry sposób spędzić czas, poszerzyć artystyczne horyzonty i uczyć się wyrażać siebie poprzez sztukę.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizując projekt chcemy zwrócić uwagę na fakt, że każdy powinien mieć równy dostęp do kultury. Bardzo często opłaty za zajęcia artystyczne, czy kupno biletu na koncert eliminują z życia kulturalnego osoby o niższym statusie społecznym. Rozmawialiśmy o tym w gronie znajomych i okazało się, że takich rodzin i dzieci, żyjących obok nas jest bardzo dużo. Chcemy, aby każde dziecko, bez względu na zasobność portfela rodzica miało możliwość twórczego rozwoju. Kształtowanie w dzieciach wyrażania siebie w artystyczny sposób, poznawania wzorców kulturowych pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i otaczający nas świat.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

5 koncertów dla dzieci = 10 000 zł brutto

60 godzin zegarowych warsztatów artystycznych, z uwzględnieniem materiałów = 15 000 zł brutto

W sumie: 25 000 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki