Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 11:56:07
Powrót do projektu

Muzycznie dla sąsiadów - cykl 10 bezpłatnych koncertów na Zaciszu

status: Zgłoszony


Projekt "Muzycznie dla sąsiadów" zakłada zorganizowanie 10 koncertów (z muzyką klasyczną, rozrywkową i jazzową) z udziałem znanych, cenionych i utalentowanych artystów. Wstęp wolny na wszystkie koncerty.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.071491956645332
szerokość geograficzna: 52.28344622907209

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Dom Kultury Zacisze - ul. Blokowa 1, Warszawa-Zacisze

Istotne informacje o lokalizacji

Dom Kultury Zacisze na realizację projektu udostępnia salę widowiskową wraz z nagłośnieniem i akustyka.


Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W koncertach może wziąć udział każdy. Jedynym ograniczeniem jest wielkość sali. Przepisy przeciwpożarowe umożliwiają jednoczesny udział w wydarzeniu max. 150 osobom.


Pełny opis projektu

Projekt "Muzycznie dla sąsiadów" zakłada zorganizowanie 10 koncertów:

- 3 z muzyką klasyczną

- 4 z muzyką rozrywkową

- 3 z muzyką jazzową

Koncerty odbywać się będą w sali widowiskowej Domu Kultury Zacisze. Na koncerty będą rozdawane bezpłatne wejściówki - łącznie 1500 szt. (po 150 na każdy koncert).

Na scenie wystąpią znani, utalentowani i cenieni artyści "z górnej półki".

"Muzycznie dla sąsiadów" to wysoka kultura, dostępna na wyciągnięcie ręki, bez ograniczeń i warunków. Sąsiedzi z Zacisza będę mieli możliwość nie tylko uczestniczyć za darmo w wydarzeniach wysokiej jakości artystycznej, ale także porozmawiać i wymienić się opiniami - nie tylko na tematy muzyczne. Obecność na koncertach pozwoli na wzajemne poznanie i budowanie lokalnych więzi między mieszkańcami osiedla.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Oferta kulturalna Zacisza, w tym oferta koncertów, jest wciąż niewystarczająca i ze względu na ceny biletów wykluczająca osoby znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej. Dlatego też bezpłatne koncerty znanych, cenionych i utalentowanych artystów pozwolą każdemu - bez wyjątku - brać udział w wydarzeniach kulturalnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Suma wynagrodzeń artystów występujących na 10 koncertach = 70 000 zł brutto
Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki