Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:22:23
Powrót do projektu

Kolejne 1000 drzew i krzewów rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Szczególnie nisko rosnących by skutecznie oczyszczały powietrze.

status: Zgłoszony
k


Kolejne 1000 drzew i krzewów rozdanych mieszkańcom do zasadzenia. Szczególnie nisko rosnących by skutecznie oczyszczały powietrze.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

k Ursynów Południowy

Istotne informacje o lokalizacji

k

Ursynó


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

kk

ogólnodostępny


Pełny opis projektu

k

Ma być zielono!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

k

Integracja mieszkańców i walka o czyste powietrze.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

k

Zakup sadzonek, rozdanie ich wraz z instrukcją sadzenia.


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki