Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-05-08 13:53:08
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa dla mieszkańców na Placu Dąbrowskiego.

status: Zgłoszony


Budowa siłowni plenerowej na Placu Dąbrowskiego.

Na siłownię zlożą się: zestaw twister, biegacz, orbitrek, wioślarz, krzesło.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac Dąbrowskiego, dz. ew. nr 31 z obrębu 5-03-07.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Czynna przez cały czas - teren ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Budowa siłowni plenerowej na działce nr 31 z obrębu 5-03-07 (rezygnacja z wprowadzenia kamer monitoringu wizyjnego ze względu na brak możliwości realizacji całości projektu w 2018 roku)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczas w głosowaniach silniej zorganizowane grupy z innych części dzielnicy przegłosowywały. Były planowane w naszym rejonie, ale nie wygrały.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu: 122 800,00 zł brutto, w tym:- projekt budowlano-wykonawczy kompleksu – 15 000,00 zł brutto

- nawierzchnia pod urządzeniami siłowni– 66 500,00 zł brutto

- zakup i montaż wyposażenia–35 000,00 zł brutto, w tym:

• Zestaw twister z tablicą- 7 000,00 zł brutto

• Zestaw biegacz z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw orbitrek z tablicą- 6 000,00 zł brutto

• Zestaw wioślarz z tablicą – 8 000,00 zł brutto

• Zestaw krzesło do wyciskania z tablicą- 8 000,00 zł brutto

- projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniami BP- 3000,00 zł brutto

- ławki 2 sztuki, zakup i montaż- 3000,00 zł brutto

- oznaczenia BP (naklejki) – 300,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 122 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

- Szacunkowy koszt rocznej eksploatacji – 3 500,00 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 3 500,00 zł

Załączniki

  • bp2018 srdm pln silownia.png
  • 894 silowania plenerowa dla mieszkancow.pdf