Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

WOŚ_Mokotów_1 - zmiany z 2017-04-21 14:45:21
Powrót do projektu

Róże dla Smyczkowej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Na Smyczkowej rosną żywopłoty z róż. Nie tworzą one ciągłego szpaleru wzdłuż ulicy. Tam, gdzie nie ma róż samochody rozjeżdżają trawniki. Posadzenie róż poprawi estetykę ulicy i zwiększy bezpieczeństwo.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.015849262475967015849262476
szerokość geograficzna: 52.1713170330095

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Smyczkowa, między Szturmową i Sulimy po północnej stronie ulicy

Istotne informacje o lokalizacji

Smyczkowa, między Szturmową i Sulimy po północnej stronie ulicy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy ulicy publicznej, która jest dostępna dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na nasadzeniu róż wzdłuż północnej strony ulicy Smyczkowej w celu utworzenia jednolitego szpaleru krzewów. Obecnie rosnące krzewy zabezpieczają tylko część trawników przed parkowaniem. Warto dosadzić róże, aby poprawić estetykę i bezpieczeństwo na ulicy. Projekt zakłada dosadzenie około 80 metrów bieżących dzikich róż o wysokości około pół metra. Róże zostaną posadzone między ul. Szturmową i Sulimy. Jest to szczególnie ważne miejsce, gdyż parkowanie na wewnętrznym łuku zakrętu jest niebezpieczne. Trawa, która tam rosła, została rozjechana przez samochody w trakcie budowy Centrum Personalizacji Dokumentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2015 roku. Obecnie jest tam klepisko, które potrzebuje zagospodarowania.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Posadzenie krzewów spowoduje, że ul. Smyczkowa nabierze jednolitego charakteru różanej alei. Poza poprawą estetyki nowe nasadzenia uniemożliwią parkowanie w miejscach niebezpiecznych, za znakami zakazu parkowania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

80 metrów żywopłotu * 90 zł / mb = 7200 zł


Całkowity koszt projektu: 7 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty pielęgnacji


Całkowity koszt eksploatacji: 800,00 zł

Załączniki

  • Róże na Smyczkowej.pdf