Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2017-04-19 11:44:19
Powrót do projektu

Rozśpiewany Żoliborz

status: Zgłoszony


Dzieci, młodzież i dorośli z dzielnicy Żoliborz będą mieli mozliwość uczestniczenia w warsztatach i pokazach wokalnych. Przez 5 miesięcy będą odbywać się zajęcia wokalne, w trakcie których uczestnicy przygotują piosenki. Chętni zaprezentują się publicznie w trakcie koncertu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.984433889389038984433889389
szerokość geograficzna: 52.2754984385285652754984385286

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

- zajęcia wokalne będą odbywały się w SP 65 przy ul. Mścisławskiej 1,

- koncert odbędzie się w miejscu uzgodnionym z urzędem

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • rozrywka

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia wokalne będą ogólnodostępne dla dzieci (od 12 r.ż.), młodzieży, dorosłych i seniorów (udział bezpłatny). Ogólnie dla osób, które lubią śpiewać i mają do tego zdolności.

Na koncert wstęp będzie wolny i dla każdego. Będzie to okazja do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców Żoliborza - starszych i młodszych.


Pełny opis projektu

Projekt przeznaczony jest dla dzieci od 12 r.ż., młodzieży, dorosłych i seniorów z dzielnicy Żoliborz. Ogólnie dla osób, które lubią śpiewać i mają do tego zdolności.

Od stycznia do końca maja, jeden raz w tygodniu w SP 65 będą odbywać się warsztaty wokalne (w dogodnych godzinach 17-19). W pierwszym etapie będą to zajęcia grupowe (styczeń-marzec). W drugim etapie grupowe i indywidualne - godzina zajęć grupowych oraz godzina zajęć indywidualnych (kwiecień-maj).

Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość przygotować jedną piosenkę indywidualnie lub/i grupowo.

W ostatnią sobotę maja odbędzie się koncert dla społeczności Żoliborza w miejscu uzgodnionym z urzędem. Rozpoczęcie o godzinie 19 pozwoli na udział osobom w różnym wieku. Repertuar będzie obejmował znane polskie piosenki, tak by ułatwić wszystkim włączenie się w koncert.

Informacja zarówno o warsztatach jak i koncercie zostanie rozpropagowana za pomocą plakatów w żoliborskich szkołach, bibliotekach oraz miejscach odwiedzanych przez seniorów (np. dom opieki dziennej). Promocja projektu będzie się również odbywała w social media.

Warsztaty wokalne będą wymagały zatrudnienia osoby kompetentnej w dziedzinie emisji głosu i interpretacji piosenki. Zorganizowanie koncertu będzie wymagało wynajmu sceny mobilnej (z zadaszeniem), nagłośnienia oraz zaaranżowania przestrzeni tak, aby była przyjazna dla wszystkich uczestników (np. krzesła dla osób starszych, koce dla dzieci, lampiony itp.).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- integracja społeczności żoliborskiej

- międzypokoleniowa integracja

- umuzykalnienie mieszkańców Żoliborza

- działanie muzykoterapeutyczne

- uatrakcyjnienie oferty kulturalnej


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Osoba prowadząca warsztaty woklane wokalne (17 spotkań x 2 godziny x 100 zł) 3400 zł;

Xero tekstów piosenek (17 spotkań x 20 stron x 0,25 zł) 85 zł;

Wynajem sceny mobilnej z zadaszeniem 1230 zł;

Nagłośnienie koncertu (sprzęt wraz z obsługą) 2000 zł;

Oświetlenie (lampiony) 1000 zł;

Ulotki A3 z oznakowaniem projektu (projekt 500 zł i druk 100 szt. 285 zł) 785 zł; Miesięczna promocja

Promocja w social media 500 zł.


Całkowity koszt projektu: 9 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki