Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-04 14:19:04
Powrót do projektu

Rośliny na ekranach akustycznych Trasy Mostu Północnego

status: Zgłoszony


Zamontowanie na ekranach akustycznych konstrukcji/paneli po których wspinałyby się rośliny pnące oraz zakup samych pnączy .

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Okolice przystanku tramwajowego Świderska. Lokalizacja paneli w załączniku

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • dla wszystkich

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Zamontowanie na ekranach akustycznych konstrukcji w postaci ocynkowanych siatek stalowych, które będą umieszczone na istniejących panelach za pomocą blachowkrętów po których wspinałyby się rośliny pnące. W projekcie przewidziano także zakup pnączy, przygotowanie podłoża oraz koszty pielęgnacji.Rośliny spowodują zamaskowanie graffiti szpecących otoczenie oraz przeciwdziałanie powstawaniu nowych bazgrołów. Ponadto rośliny odbijają, rozpraszają i pochłaniają fale dźwiękowe. Oprócz tego wpływają na jakość powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszają cyrkulację. Pełnią też rolę filtra biologicznego, zatrzymują, bowiem pyły osiadające na liściach i pochłania niektóre zanieczyszczenia gazowe.

Długość paneli na których ma być zamontowana siatka wynosi 120 metrów, wysokość 3,5 metra.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki ekranów akustycznych oraz aspekt ekologiczny poprzez poprawę jakości powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Koszt roślin – 15,00 zł. – rośliny muszą być w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników, w ramach gatunku i odmiany muszą być wyrównane pod względem wielkości i kształtu, musza mieć prawidłowo rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości rośliny, w pojemnikach C2, dł. pędów 60-80 cm, ilość pędów 3-5 szt. Rośliny powinny być posadzone w odległości co 1 m., zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 2. Konstrukcja (ocynkowane siatki stalowe) wraz z montażem – 147,62 zł/1 m2. Kosztorys

Kosztorys:

- koszt roślin 120 szt. x 15 zł. – 1 800,00 1800 zł.

- koszt posadzenia 1 szt. wraz z zaprawieniem dołka ziemią urodzajną – 120 szt. x 5 zł. – 600 ,00 zł.

- koszt zdjęcia darni i wykorowania powierzchni na szerokość 0,5 m – 60 m2 x 9 zł. – 540 ,00 zł.

- koszt dostawy i montażu siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia (należy uwzględnić, by zabezpieczyć rośliny przed zadeptaniem) – 120 mb x 12 zł. – 1440 zł.

- koszt 3-letniej rocznej pielęgnacji – 8 000,00 2400 zł.

- koszt konstrukcji – 420 m2 x 147,62 zł. – 62 000 ,00 zł.

- koszt oznakowania – tablica informacyjna – 3 000,00 (ustalono z autorem montaż małej tablicy) – 500 zł.

Wartość projektu wynosi: 69 280 zł.


Całkowity koszt projektu: 75 94069 280,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachW cenie tej mieści się: przycinanie pędów, wiosenne zasilenie nawozem wieloskładnikowym o spowolnionym działaniu (1 raz w roku), poprawianie umocowania pnączy, pielenie i mulczowanie 5-cio cm warstwą kory drzew iglastych, podlewanie, cięcia sanitarne. około 3000 zł rocznie

Pielęgnacja rocznie 2 400 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 0002 400,00 zł

Załączniki

  • trasamostupolnocnego.jpg
  • zapobieganie-powstawania-graffiti.jpg
  • ekany stan przyszly2a.jpg