Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2017-06-09 11:40:09
Powrót do projektu

Rośliny na ekranach akustycznych Trasy Mostu Północnego

status: Zgłoszony


Zamontowanie na ekranach akustycznych konstrukcji/paneli, po których wspinałyby się rośliny pnące oraz zakup samych pnączy.

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Okolice przystanku tramwajowego "Świderska".

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • dla wszystkich

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Zamontowanie na ekranach akustycznych konstrukcji w postaci ocynkowanych siatek stalowych, które będą umieszczone na istniejących panelach za pomocą blachowkrętów po których wspinałyby się rośliny pnące. W projekcie przewidziano także zakup pnączy, przygotowanie podłoża oraz koszty pielęgnacji.Rośliny spowodują zamaskowanie graffiti szpecących otoczenie oraz przeciwdziałanie powstawaniu nowych bazgrołów. Ponadto rośliny odbijają, rozpraszają i pochłaniają fale dźwiękowe. Oprócz tego wpływają na jakość powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszają cyrkulację. Pełnią też rolę filtra biologicznego, zatrzymują, bowiem pyły osiadające na liściach i pochłania niektóre zanieczyszczenia gazowe.

Długość paneli na których ma być zamontowana siatka wynosi 120 metrów, wysokość 3,5 metra.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki ekranów akustycznych oraz aspekt ekologiczny poprzez poprawę jakości powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

- koszt roślin 120 szt. x 15 zł. – 1800 zł.

- koszt posadzenia 1 szt. wraz z zaprawieniem dołka ziemią urodzajną – 120 szt. x 5 zł. – 600 zł.

- koszt zdjęcia darni i wykorowania powierzchni na szerokość 0,5 m – 60 m2 x 9 zł. – 540 zł.

- koszt dostawy i montażu siatki zabezpieczającej nowe nasadzenia (należy uwzględnić, by zabezpieczyć rośliny przed zadeptaniem) – 120 mb x 12 zł. – 1440 zł.

- koszt rocznej pielęgnacji – 2400 zł.

- koszt konstrukcji – 420 m2 x 147,62 zł. – 62 000 zł.

- koszt oznakowania – tablica informacyjna (ustalono z autorem montaż małej tablicy) – 500 zł.

Wartość projektu wynosi: 69 280 zł.


Całkowity koszt projektu: 69 280,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja rocznie 2 400 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 400,00 zł

Załączniki

  • trasamostupolnocnego.jpg
  • zapobieganie-powstawania-graffiti.jpg
  • ekany stan przyszly2a.jpg