Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 10:44:02
Powrót do projektu

Nowości książkowe dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy zakupu nowości książkowych, wznowień wydawniczych do 3 placówek Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.911943167448044
szerokość geograficzna: 52.20651033582454

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ks. J. Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

Placówki Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22,

Wypożyczalnia nr 30

oraz Czytelnia Naukowa nr VI


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione zbiory dostępne będą w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22, Wypożyczalni nr 30 oraz Czytelni Naukowej nr VI przy ul. Chrościckiego 2 w godzinach otwarcia placówek na warunkach zawartych w Regulaminie Biblioteki.

Zbiory Biblioteki wypożyczane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.


Pełny opis projektu

Zakup nowości i wznowień wydawniczych obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy i działy literatury, pozwoli na zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do nowości i stałe zwiększanie oferty czytelniczej to nie tylko wzrost liczby wypożyczanych publikacji ale także wzrost liczby czytelników bibliotek włochowskich, kładących szczególny nacisk na stałe budowanie i wzmacnianie nawyków oraz aktywności czytelniczych prowadzących w efekcie do lepszego rozwoju intelektualnego i kulturalnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka jest instytucją publiczną zapewniającą mieszkańcom bezpłatny i dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych a co za tym idzie przyczynia się do intelektualnego rozwoju jednostki.

Dzielnica Włochy jest prężnie rozwijającym się obszarem Warszawy, który zamieszkuje coraz więcej młodych ludzi.

Aby zaspokoić potrzeby kulturalne i czytelnicze zarówno studentów jak i dorosłych czy dzieci należy zadbać o środki materialne, które zapewnią im stały dostęp do wiedzy i literatury.
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Średnia cena 1 książki wynosi 25,00 złotych.
Całkowity koszt projektu: 23 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki