Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Ocena projektów: 22 stycznia - 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od wyników oceny: 24 czerwca - 14 sierpnia 2020 r., w tym składanie odwołań przez autorów od 24 do 30 czerwca 2020 r.
Głosowanie: 1 - 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.

więcej informacji

Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 12:20:23
Powrót do projektu

Rodzinnie na Mokotowie - zajęcia, warsztaty, spacery i gra terenowa

status: Zgłoszony


Jesteś rodzicem albo niedługo nim zostaniesz? Lubisz aktywnie i ciekawie spędzać czas? Ważny jest dla Ciebie rozwój Twój i Twojego dziecka? Projekt "Rodzinnie na Mokotowie" to warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0,5-3 lata, zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat, spacery oraz gra miejska z nagrodami.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców zrealizowane zostaną w przedszkolach nr 146 przy ul. Sandomierskiej 2 i nr 144 przy ul. Wiktorskiej 95/97. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami w Centrum Łowicka, zajęcia z eksperymentami w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXX przy ul. Melsztyńskiej 4. Rodzinna gra miejska (początek i zakończenie w Kinie Iluzjon) i spacery z przewodnikiem odbędą się na terenie rejonu 2.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt realizowany będzie w różnych częściach rejonu 2 na Mokotowie. Wszystkie miejsca, w których odbywać się będą działania, wyraziły zgodę na użyczenie lub wynajem sal.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia i warsztaty zaplanowane zostaną w porach dogodnych dla poszczególnych grup odbiorców:

- warsztaty dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami porankami (jedna grupa - 12-24 uczestników - rodzice+dzieci),

- zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat w godzinach popołudniowych (jedna grupa - maks. 12 uczestników),

- warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze wieczorami (jedna grupa to maks. 16 osób),

- gra miejska (maks. 30 rodzin) i spacery (maks. 50 osób każdy) zrealizowane zostaną w weekendy.

Zajęcia będą otwarte dla wszystkich chętnych, po wcześniejszej rejestracji. O przyjęciu do grup decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje o projekcie i zapisach pojawiać się będą na Facebooku, portalach skierowanych do rodziców, stronie www Urzędu Dzielnicy Mokotów.


Pełny opis projektu

W ramach projektu planowane są:

1. Dwa 10-spotkaniowe cykle warsztatów zwiększających kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Celem zajęć jest wzmocnienie umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku, rozumienia zachowań dziecka i wspierania jego rozwoju. A także pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów. Spotkania odbędą się wieczorami, każde to 4 godziny dydaktyczne.

2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami w postaci czterech 5-spotkaniowych cykli. Celem zajęć jest pogłębianie więzi przez wspólną zabawę dzieci i dorosłych oraz stworzenie forum wymiany doświadczeń rodzicielskich. Myślą przewodnią spotkań będzie perspektywa dziecka, a zadaniem dorosłych podążanie za nim podczas aktywności ruchowych, edukacyjnych i rozwojowych przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Czas trwania każdego ze spotkań to 1 godzina dydaktyczna.

3. Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat w postaci czterech 10-spotkaniowych cykli. Dzieci podczas warsztatów samodzielnie, pod czujnym okiem prowadzącego, przeprowadzają doświadczenia. Każde zajęcia w cyklu to inny temat ze świata nauki (np. kuchnia molekularna, sole, tajemnice wody, magnetyzm, eksperymenty z domowej kuchni i apteczki, prąd, polimery, detergenty, barwy, wulkany). Po większości spotkań uczestnicy zabierają efekty swojej pracy do domu, co może być punktem wyjściowym do rozmów z rodzicami na temat zajęć. Czas trwania każdego ze spotkań to 45-60 minut.

4. Dwa spacery z przewodnikiem (każdy trwający ok. 2 godziny zegarowe) skierowane do rodzin z dziećmi.

5. Gra miejska (ok. 3 godziny zegarowe) z nagrodami skierowana do rodzin z dziećmi.

Zarówno spacery jak i gra miejska mają na celu integrację i zabawę rodzin oraz aktywizację społeczności lokalnej, przy jednoczesnym zaprezentowaniu walorów dzielnicy i poznaniu przez uczestników ciekawych miejsc

znajdujących się w okolicy.

Projekt zakłada promocję działań, między innymi poprzez plakaty, portale społecznościowe, portale i fanpage skierowane do rodziców, stronę www Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Wszystkie działania będą nieodpłatne dla uczestników.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mokotów to jedna z dzielnic, w których mieszka najwięcej rodzin z dziećmi w Warszawie. Istnieje tutaj zatem duża potrzeba organizacji aktywności skierowanych do rodzin. Działań, które pozwolą ciekawie i twórczo spędzić czas,

będą rozwijające i rozbudzą zainteresowania, staną się impulsem do wspólnych rozmów i zacieśniania rodzinnych więzi. Aktywności, które pomogą oderwać się od komputera, tableta czy telewizora.

Bezpłatny charakter projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych osób, a jego realizacja w założonych miejscach (przedszkola, biblioteka, Centrum Łowicka) efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę miejską.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców - 2 cykle po 10 spotkań, koszt jednego spotkania to 550 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, materiały, drobny poczęstunek), w sumie 2 x 10 x 550 PLN = 11 000 PLN

2. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 0,5-3 lata z rodzicami - 4 cykle po 5 spotkań, koszt jednego spotkania to 200 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, materiały), w sumie 4 x 5 x 200 PLN = 4 000 PLN

3. Zajęcia z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat - 4 cykle po 10 spotkań, koszt jednego spotkania to 320 PLN (przygotowanie i poprowadzenie zajęć, przygotowanie zestawów potrzebnych podczas zajęć, materiały), w sumie 4 x 10 x 320 PLN = 12 800 PLN

4. Spacery z przewodnikiem - 2 spacery x 1 100 PLN = 2 200 PLN (przygotowanie i poprowadzenie spaceru, mikrofon+głośnik, wydruk zdjęć detali minimum w formacie A2)

5. Gra miejska z nagrodami - 4 750 PLN (przygotowanie scenariusza, poprowadzenie gry, animatorzy na trasie, przygotowanie i zakup rekwizytów, projekt wydruków, wydruk kart do gry oraz map, mikrofon+głośnik, nagrody)

6. Koszty wynajęcia lokalu - (Centrum Łowicka i przedszkole nr 146) - 1 738 PLN

- przedszkole nr 144 i biblioteka nr XXX - sale zostaną udostępnione nieodpłatnie

7. Koszty koordynacji, promocji wydarzeń, księgowości - 3 500 PLN


Całkowity koszt projektu: 39 988,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki